De huizenmarkt kan een krachtige impuls krijgen door de fiscale grens voor schenken tijdelijk af te schaffen als het geld door de kinderen wordt gebruikt voor het kopen van een woning.

Dat betoogt Aniel Autar, voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat, in het magazine van de Vereniging van Eigen Huis dat zaterdag uitkomt.

Sinds de economische crisis is de huizenmarkt ingezakt. Banken proberen hard hun balans op orde te krijgen waardoor het moeilijker is geworden om grote bedragen te lenen.

Hoewel het plan in eerste instantie zal leiden tot minder belastinginkomsten voor de overheid, wordt dat gecompenseerd door een lagere renteaftrek als de schenking wordt besteed aan aflossing van de eigenwoningschuld.

Voorwaarden

Autar benadrukt dat er wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om misbruik te voorkomen. ,,Het geschonken bedrag én de eventuele verkoopwinst op de bestaande eigen woning moeten steeds aangewend worden om een andere woning aan te schaffen'', zegt de voorzitter.

Een andere voorwaarde is dat de schenker én de begunstigde vanaf het moment van de schenking nog ten minste 3 jaar blijven leven. Hiermee wordt voorkomen dat mensen nog net een bedrag schenken voordat ze overlijden en daardoor de erfbelasting kunnen ontlopen.

De regeling zou volgens Autar daarnaast moeten gelden voor huisbezitters die hun bestaande woning energiezuiniger willen maken.

Schenken

Momenteel kunnen ouders 5.141 euro belastingvrij per jaar aan hun kinderen schenken.

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de eenmalige verhoogde vrijstelling van 51.407 euro bij aankoop van een woning. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling geldt voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Lees meer over de woningmarkt op NUgeld.nl