Vakbonden, jongerenorganisaties en ZZP Nederland vrezen dat jongeren en zelfstandigen met de huidige kabinetsplannen nauwelijks een goed pensioen opbouwen.

Pensioendeskundige John Smolenaers van het Actuarieel Genootschap rekent voor dat jongeren door de huidige kabinetsplannen een oudedagsvoorziening van hooguit 40 tot 45 procent van het laatstverdiende loon kunnen bereiken. De Tweede Kamer bespreekt de plannen maandag.

''Wanneer je het opbouwpercentage met een vijfde verlaagt, dan gaat de uitkering aan het einde ook met 20 procent omlaag'', rekent de actuaris van pensioenadviseur Towers Watson voor. ''Nu liggen de pensioenen op circa 50 tot 55 procent van het eindloon. Straks daalt dat bedrag naar 40 tot 45 procent.''

Door werkloosheid, pensioenbreuken, flexibele arbeidscontracten of een bestaan als zzp'er komt de oudedagsvoorziening volgens Smolenaers onder druk te staan.

In het regeerakkoord is een daling van het belastingvrije opbouwpercentage opgenomen van 2,15 naar 1,75 procent in 2015. Dat levert de schatkist gedurende de kabinetsperiode circa 6,5 miljard euro op.

Jongeren

FNV Jong (160.000 leden) zegt dat jongeren de dupe zijn. ''Je mag in je handen knijpen als je over 20, 30 jaar nog de helft van je laatstverdiende loon als pensioen ontvangt'', stelt voorzitter Robbert Coenmans. ''Het pensioenplan van het kabinet naait de jongeren.''

Coenmans voorziet dat de jongeren van nu ''straks op hun 72ste een bijbaantje moeten hebben om een acceptabel leven te kunnen leiden''. Samen met veel werknemersorganisaties roept hij de Tweede Kamer in een krantenadvertentie ('Spaar ons pensioen') op de kabinetsplannen terug te draaien. Zij willen een opbouwpercentage van boven de twee procent.

Zzp'ers

ZZP Nederland heeft evenmin vertrouwen in de voorgestelde versobering. ''Bij de overheid is nauwelijks oog voor de pensioenen van zzp'ers'', stelt voorzitter Maarten Post van de stichting ZZP Nederland (26.000 aangesloten zelfstandigen).

De meeste zzp'ers bouwen volgens Post nu geen pensioen op en worden daarin evenmin gestimuleerd. ZZP Nederland heeft met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) gesprekken gevoerd over de invoering van een eigen pensioenfonds. Flexibele inleg en waardeoverdracht behoren tot de wensen van de belangenorganisatie.

Post: ''Een behoorlijk grote groep zzp’ers zal over 15 jaar getroffen worden als de huidige kabinetsplannen worden uitgevoerd. Dit moet dus absoluut van tafel.''

Lees meer over pensioen op NUgeld.nl