Veel minder toeslag voor kinderopvang uitgekeerd

Over 2012 heeft de Belastingdienst ruim 2,4 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, ongeveer 400 miljoen euro minder dan over het voorgaande jaar.

Dat is een daling van bijna 15 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Voor het eerst was de uitstroom uit de kinderopvangtoeslag groter dan de instroom.

De nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag hebben ervoor gezorgd dat veel ouders geen gebruik meer maken van formele kinderopvang, aldus het CBS.

Beweeg de cursor over de lijn om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Ook de verslechterende situatrie op de arbeidsmarkt draagt bij aan de verminderde vraag. Vorige week maakte het statistiekbureau bekend dat de werkloosheid in mei is opgelopen tot 8,3 procent van de beroepsbevolking.

Vorig jaar stroomden 87.000 ontvangers van kinderopvangtoeslag uit de regeling, terwijl er 75.000 bijkwamen. In de voorgaande jaren waren dat er steeds rond de 90.000. In totaal ontvingen 534.000 ouders in 2012 kinderopvangtoeslag, 12.000 minder dan in 2011.

Uren

Ook het aantal gedeclareerde opvanguren per ontvanger liep terug met 100 uur tot gemiddeld 1100 uur. Terwijl het gemiddelde aantal vergoede uren voor een kind in de dagopvang met 6 procent afnam, kromp het aantal opvanguren voor een kind in de buitenschoolse opvang met 9 procent.

De gemiddelde opvangkosten bedroegen vorig jaar ruim 6600 euro, waarvan circa 4500 euro vergoed werd, zo'n 68 procent. In 2011 dekte de kinderopvangtoeslag gemiddeld nog 72 procent van de kosten.

Nieuwe regels

Met de invoering van nieuwe regels voor de kinderopvangtoeslag in 2012 is het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd beperkt. Dit is nu afhankelijk van het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder.

Bovendien geldt een maximum van 230 uur per maand voor het aantal te declareren opvanguren per kind en is de ouderbijdrage verhoogd.

Tip de redactie