Burgers en bedrijven hebben een collectieve verzekering tegen het risico van overstromingen hard nodig, vindt het Verbond van Verzekeraars.

De branchevereniging is ontevreden over het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat verzekeraars geen verplichte dekking tegen overstromingsrisico’s mogen aanbieden. Dat zou indruisen tegen de mededingingsregels, omdat het de keuzevrijheid van verzekerden en verzekeraars beperkt.

De mededingingswaakhond vindt dat consumenten en ondernemers altijd zelf moeten kunnen bepalen of zij bij het afsluiten van een brandverzekering ook een overstromingsverzekering willen. 

Het verbond vindt dat oordeel onterecht, omdat verzekeraars onderling nog kunnen concurreren met verschillende aanvullende dekkingen, hoogtes van premies en eigen risico’s.

Verplichte dekking

Het Verbond van Verzekeraars wil in 2014 een verplichte dekking invoeren. Volgens ACM zouden burgers en bedrijven daar ongevraagd 155 tot 310 miljoen euro per jaar extra aan kwijt zijn.

Zo zou de helft van de Nederlanders in gebieden wonen waar de kans op een overstroming nihil is, terwijl een deel dat wel kan overstromen buiten de dekking valt. Zo meldt ACM.

"Het geeft geen pas om consumenten gedwongen te laten betalen voor een overstromingsverzekering, terwijl hun huis in een gebied staat waar geen overstromingsrisico bestaat", zegt ACM-bestuursvoorzitter Chris Fonteijn. 

Gemiste kans

Het Verbond van Verzekeraars noemt het oordeel van ACM “een gemiste kans”, omdat een dergelijke dekking "geen overbodige luxe" zou zijn. De recente overstromingen in Duitsland en enkele Oost-Europese landen zouden dat volgens de branchevereniging duidelijk maken.

Het verbond wijst erop dat als de overheid na een ramp bijspringt, de kosten indirect via belastingen ook collectief door de maatschappij worden betaald. In Frankrijk en België bestaat al een verplichte verzekering tegen natuurrampen. In Duitsland is dat niet verplicht.

Zelf opdraaien

"Veel Duitsers die afgelopen week zijn getroffen door het hoge water, draaien zelf voor de schade op. Zij hebben de verzekering niet afgesloten vanwege de hoge kosten. Juist om die reden maakt het Verbond zich al ruim tien jaar sterk voor een betaalbare basisdekking in Nederland", laat het verbond weten.

Een collectieve regeling zou de kosten voor een overstromingsverzekering bovendien verlagen.  
 
"Bij een volgende overstroming – die vroeg of laat komt – staan gedupeerden opnieuw in de kou. Zij moeten maar afwachten of ze dan nog een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)", zegt het verbond. 

Overdreven

Vereniging Eigen Huis (VEH) is het eens met de kritiek van ACM. De vereniging noemt de extra dekking overdreven. Wel wil VEH dat de wet voor tegemoetkoming bij rampen duidelijker wordt. Zo hebben huizenbezitters nu soms geen recht op een tegemoetkoming als ze zich daartegen hadden kunnen verzekeren. 

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over waterveiligheid.