Uitkeringsinstantie UWV heeft in het eerste kwartaal hogere boetes uitgedeeld aan werklozen die niet op tijd wijzigingen in hun situatie doorgaven.

Tegelijk spoorde het UWV minder overtredingen op, ondanks de stijging van het aantal werklozen. Dat meldt het UWV dinsdag.

Gemiddeld kregen overtreders van de inlichtingenplicht een boete van 285 euro. In het eerste kwartaal vorig jaar was dit nog 139 euro. De stijging is het gevolg van de nieuwe boetewetgeving die begin dit jaar inging. Daardoor stijgt in de rest van het jaar de gemiddelde boete verder naar tweeduizend euro, verwacht het UWV.

Drie miljoen

Het UWV legde in het eerste kwartaal in totaal drie miljoen euro aan boetes op. Daarnaast werd 22,9 miljoen euro ten onrechte uitgekeerd. Uitkeringsgerechtigden die te veel kregen, moeten het geld terugbetalen. Daarbovenop komt sinds dit jaar een boete die gelijk is aan het te veel uitgekeerde bedrag.

Veel zaken zijn in het eerste kwartaal nog onder de oude wetgeving afgehandeld. Het UWV verwacht dat het verschil tussen het teruggevorderde bedrag en de opgelegde boetes in de toekomst kleiner wordt.