De huur van woningen in de sociale sector gaat de komende jaren fors omhoog. Corporaties verhogen de maandhuur gemiddeld van 441 euro nu naar 543 euro in 2017.

De totale huurinkomsten van de corporaties nemen in deze periode 22 procent toe, terwijl de investeringen op nieuwbouw flink worden teruggeschroefd.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De corporaties nemen deze maatregelen om financieel gezond te kunnen blijven. Dit is noodzakelijk vanwege het Woonakkoord, stelt WSW. Corporaties moeten komende jaren onder meer een verhuurdersheffing aan de overheid betalen en deze drukt flink op hun vermogen.

Huurders

''Dit is dramatisch en ontoelaatbaar'', zegt directeur Ronald Paping van de Woonbond. ''Veel huurders zitten nu al in de financiële problemen. Het armoedeprobleem wordt zo megagroot. Mensen hebben straks geen geld meer om hun eten te betalen."

De belangbehartiger van huurders wil dat het kabinet afstapt van de verhuurdersheffing. Ook wil hij dat er maatregelen komen zodat corporaties meer kunnen investeren in nieuwbouw en groot onderhoud.

Voor de komende 5 jaar bestaan er nu nog plannen voor de nieuwbouw van 105.000 zelfstandige huurwoningen, blijkt uit de cijfers van WSW. Dat zijn er 28 procent minder dan vorig jaar nog werd gepland.

Aanbod

''Straks is het aanbod van huurwoningen kleiner dan de vraag. Dan krijg je langere wachtlijsten en gaan de huren nog meer omhoog. We zitten in een vicieuze cirkel'', aldus Paping.

Het WSW vrees dat corporaties door de aangekondigde huurverhogingen ook veel minder ruimte hebben om nieuwe financiële tegenvallers op te vangen. De huren moeten nu al zodanig worden verhoogd om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, dat het bij een plotselinge stijging van de rente niet mogelijk is om nog meer geld bij de huurders weg te halen, redeneert het waarborgfonds.

De schuld van de corporaties waar het WSW garant voor staat, neemt tot 2017 met 1,9 miljard euro toe tot ruim 87 miljard euro. Hierdoor zijn de corporaties meer kwijt aan rente-uitgaven.

Rampscenario

Minister Stef Blok (Wonen) ''moet wakker worden en als een speer aan het werk'', stelt SP-Kamerlid Paulus Jansen in reactie op de cijfers. ''Dit is een rampscenario voor huurders en werknemers in de bouw'', concludeert de SP'er.

''Mensen krijgen zo een slechter huis met een hogere huur, vele duizenden banen in de bouw zullen verdwijnen. Blok moet stoppen met politieke spelletjes en deze crisis oplossen.''

Kees Verhoeven (D66) wil dat minister Blok met de woningbouwsector om de tafel gaat en regelt dat het gemeenschappelijk belang van een gezonde woningsector voorop komt te staan. ''Nu is het vooral slaan met rapporten en met cijfers tegen elkaar opboksen. Daar is niemand mee geholpen. We moeten de huursector weer gezond maken.''

Om zich meer financiële ruimte te verschaffen, zouden corporaties meer kunnen snijden in personeelskosten en ook meer huurhuizen kunnen verkopen, denkt Verhoeven.