Woningcorporaties worden door hun huurders bestookt met telefoontjes en bezwaarschriften na aankondiging van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli.

Drie miljoen sociale huurders van woningen tot 681 euro per maand, krijgen een huurverhoging voor hun kiezen van tenminste 4 procent. Huurders met een inkomen boven de 33.614 euro krijgen een verhoging van 4,5 procent en boven de 43.000 euro zelfs 6,5 procent.

Volgend jaar zal de huur met dezelfde percentages omhoog gaan. Volgens de Belastingdienst heeft een half miljoen huurders met die extra verhogingen te maken.

De woningcorporaties doen 'met frisse tegenzin' mee met de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat ze er een verhuurdersheffing aan het rijk van moeten betalen. Maar ze vinden dat het systeem overhaast is ingevoerd, waardoor er geen tijd is om de door de Belastingdienst aangeleverde inkomensgegevens, goed te controleren.

Inkomen

Het protest van de huurders richt zich vooral op het feit dat ze aangeslagen worden op het  inkomen dat ze in één jaar (2011) hebben ontvangen. Om allerlei redenen kan dat eenmalig hoger zijn geweest, maar worden ze toch in een hogere huurklasse gezet. Ander probleem is de gezinssamenstelling van de huurders, die voor het inkomen meetelt.

Het gaat om een huishoudinkomen, waarbij de salarissen van de partners en hun kinderen boven de 23 jaar bij elkaar worden opgeteld. Maar die gezinssamenstelling kan door een scheiding, overlijden of door vertrek van de kinderen, van de ene dag op de andere dag veranderen.

Ymere

Woningcorporatie Ymere, dat 77.000 woningen verhuurt in de noordelijke Randstad, kreeg in de eerste week na de aankondiging van de nieuwe huren per 1 juli, direct al 700 reacties met bezwaar.

Yvonne Goverts: ''We begrijpen best dat onze huurders het hier heel moeilijk mee hebben. Ze kunnen bij ons bezwaar aantekenen, die bezwaren bekijken we heel serieus. Als ze kunnen aantonen dat ze in 2012 of zelfs in 2013 minder verdienen dan in 2011, trekken we de extra verhogingen in. En als dat na 1 juli wordt, betalen we een eventuele verhoging terug.''

De Alliantie

Ook corporatie De Alliantie (60.000 woningen) kreeg direct na het versturen van de huurverhogingen honderden extra telefoontjes over de berekeningen van de belastingdienst. Grootste klacht: het inkomen van 2011 was maar eenmalig hoger. Daarna nam de telefonische drukte af, maar Guido Lodders van De Alliantie denkt niet dat het daarmee gedaan is.

Lodders: ''Veel mensen hebben die brief voorlopig terzijde gelegd, of maar half gelezen. Als straks de datum van 1 juli dichterbij komt, verwachten we weer een nieuwe stroom reacties en dan moeten we ook de bezwaarschriften behandelen."

"De huurders zijn gewend dat hun huur met de inflatie omhoog gaat en worden er nu ineens mee geconfronteerd dat het zo niet verder zal gaan. Dat er ook volgend jaar extra verhogingen zullen komen, terwijl ze misschien binnenkort met pensioen gaan en aan hun inkomen niets meer kunnen veranderen. Dat is een schok.''

Portaal

Net als veel kleinere corporaties heeft ook de grote corporatie Portaal, dat in het midden en oosten van het land 56.000 woningen beheert, de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorgevoerd.

Annemarie Wienese: ''We hebben ervoor gekozen om de huur van al onze bewoners met 4 procent te verhogen. Dat om te voorkomen dat we de problemen zouden krijgen die onze collega’s nu hebben. Het gaat allemaal veel te snel, we hadden er geen vertrouwen in dat al die inkomensgegevens correct zouden zijn."

"Het gevolg is dat bij ons de 'rijkere' huurders dus geluk hebben gehad en de huurverhogingen tot 6,5 procent niet krijgen. Wellicht gebeurt dat volgend jaar, als we wel over de juiste inkomens kunnen beschikken.''

Particulier

Opvallend is dat veel particuliere huurbazen profiteren van de verhogingen in de sociale sector. Ook zij verhogen soms de huur van hun klanten met 6,5 procent, 'omdat dat op grond van uw inkomen zou moeten.'

Dat hoeven ze echter helemaal niet, de markt voor huurhuizen van boven de 681 euro is vrij. Gemiddeld gaan die huren met 2,5 of 3 procent per jaar omhoog, ongeacht het inkomen van de bewoners.