De maximale duur van de uitkering bij werkeloosheid, de WW, blijft waarschijnlijk drie jaar. 

Dat schrijft de Volkskrant donderdag.

In plaats van een verkorting van de duur, moeten werknemers nu een eigen bijdrage leveren, die kan oplopen tot 10 euro per maand. Zo draaien de werknemers en werkgevers zelf op voor een derde jaar van de uitkering. 

Bronnen melden tegenover de krant dat de voormannen van vakbeweging, werkgevers en kabinet het hierover eens zijn geworden in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. 

Eerder spraken de VVD en de PvdA in het regeerakkoord af om de uitkering te verkorten tot twee jaar. 

Weer premie voor werknemers

De vakbonden zijn absoluut tegen deze maatregel. Ze suggereerden al eerder dat werknemers weer een WW-premie zouden kunnen gaan betalen.

Nu betalen alleen werkgevers de WW. De WW-premie voor werknemers zou in de plannen van de sociale partners kunnen uitkomen op ongeveer een tientje per maand.

Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wees in december ook op deze mogelijkheid, maar hij achtte die oplossing echter onwaarschijnlijk vanwege de koopkrachteffecten.

De WW-maatregel moet ruim 1 miljard opleveren. Als werknemers opdraaien voor die rekening, zou dat modale inkomens 200 euro per jaar aan koopkracht kosten, becijferde Asscher.

Arbeidsgehandicapten

In het sociaal akkoord gaat ook de verplichting voor bedrijven om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen van tafel. De werkgevers waren hier fel tegen.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zei vorige week al dat er wordt gewerkt aan vrijwillige afspraken over het aan werk helpen van jonggehandicapten.

Over enkele omstreden onderwerpen moeten in het sociaal akkoord nog afspraken worden gemaakt. Zo hebben de sociale partners grote bezwaren tegen het schrappen in de belastingaftrek voor pensioensparen, een maatregel die is aangekondigd in het regeerakkoord.

Over alternatieven wordt nog gepraat. Ook over de nullijn die het kabinet aan zorgpersoneel wil opleggen, wordt nog gesproken.

Van levensbelang

Een sociaal akkoord met werkgevers en bonden is van levensbelang voor het kabinet. Als er afspraken zijn met de sociale partners over het beleid wordt het veel makkelijker steun te krijgen bij de oppositie hiervoor. En dat is nodig omdat het kabinet in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

Het sociaal overleg duurt al vele weken. Eerder had het kabinet gehoopt op een akkoord eind vorige maand, maar dat bleek niet haalbaar. Hoewel betrokkenen zeggen dat er nog steeds iets kan misgaan, heerst er nu optimisme over een snelle afloop.