De bonussen die werknemers ontvangen zijn in de ene sector een stuk hoger dan in de andere. De gemiddelde bonus bedroeg ruim 2000 euro op jaarbasis, terwijl 2 procent een bonus tussen de 10.000 en 25.000 euro ontving.

Dit blijkt donderdag uit cijfers van het CBS over 2011. 

In de delfstoffenwinning hebben werknemers gemiddeld de hoogste bonus met 12.500 euro per jaar. Er werken echter maar 8000 werknemers in die branche, waarbij een op de vijf werknemers maar liefst een bonus tussen de 10.000 en 25.000 euro ontving.

Een op de negen werknemers in de branche ontving een nog hogere bonus dan 25.000 euro.

Banken

Nog steeds het gros van de bonussen wordt uitgedeeld in de financiële dienstverlening (onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen), waar rond de 260.000 mensen werken met een gemiddelde bonus van 7100 per jaar.

In de horeca, zorg en het onderwijs kunnen werknemers rekenen op de laagste bonus. In de horeca ligt dit gemiddeld op 559 euro, in de zorg op 655 euro en in het onderwijs op 774 euro. Ook in de landbouw liggen de bonussen onder het gemiddelde met 842 euro.

Gemiddeld had 3 procent van de werknemers in 2011 een bonus van 5000 tot 10.000 euro op jaarbasis. Een kleine 2 procent had een bonus tussen 10.000 en 25.000 euro, ruim een half procent ontving een nog hogere bonus.

Bedrijfstak Bonus per arbeidsjaar
Horeca 559
Gezondheids- en welzijnszorg 655
Onderwijs 774
Landbouw, bosbouw en visserij 842
Overige dienstverlening 1 039
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 1 221
Cultuur, sport en recreatie 1 319
Verhuur en overige zakelijke diensten 1 391
Bouwnijverheid 1 665
Vervoer en opslag 2 003
Totaal 2 074
Handel 2 214
Verhuur en handel van onroerend goed 2 294
Waterbedrijven en afvalbeheer 2 374
Industrie 2 450
Specialistische zakelijke diensten 4 467
Informatie en communicatie 4 553
Energievoorziening 5 787
Financiële dienstverlening 7 075
Delfstoffenwinning 12 512

De gegevens zijn afkomstig van CBS.