Een vereenvoudiging van belastingen die onder het vorige kabinet-Rutte werd ingevoerd, leidt tot inkomensverlies bij alle 3 miljoen gepensioneerden in Nederland.

Zij gaan er maandelijks tussen de 0,6 en 2,8 procent op achteruit. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. De krant baseert zich op berekeningen van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD).

Daaruit blijkt verder dat de Wet uniformering loonbegrip (WUL) onder meer een belastingverhoging veroorzaakt die alleen wordt gecompenseerd voor werkenden met een bruto maandinkomen boven de 2000 euro.

Voor alle werkenden en 65-plussers is het tarief in de eerste schijf verhoogd. Gepensioneerden hebben echter niets aan de compensatiemaatregelen van het kabinet.

Uit de cijfers van Weekers blijkt ook dat directeur-grootaandeelhouders er eveneens op achteruitgaan. Tussen de 2,3 en 5 procent, aldus de Volkskrant.

'Geen totaalbeeld'

Volgens Weekers schept die analyse die wordt aangehaald nog ''geen totaalbeeld''. Daarvoor moet de Kamer wachten tot de zomer. Maar dat duurt de meeste partijen inclusief regeringspartijen VVD en PvdA te lang. Die willen sneller weten wat de gevolgen van de WUL zijn.

Weekers benadrukt verder dat als mensen door onvoorziene effecten er meer dan gepland op achteruit gaan door de vereenvoudiging van het loonstrookje, er gekeken zal worden of dit kan worden rechtgetrokken.

Reacties Tweede Kamer

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de negatieve gevolgen van de WUL worden gecompenseerd. 

Pieter Omtzigt van het CDA vindt dat er een ''groot verschil'' zit tussen deze cijfers in de krant en wat staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer heeft meegedeeld. Hij wil van Weekers weten hoe hij deze ongewenste effecten van de maatregel gaat repareren.

Volgens Farshad Bashir van de SP is met de WUL ''niemand iets opgeschoten'', maar zijn er wel ''heel veel slachtoffers''. Mensen die erop achteruitgaan door de wet, moeten zo snel mogelijk worden gecompenseerd, aldus Bashir.

Aanpassing

PVV-Kamerlid Roland van Vliet wil Weekers ook om aanpassing van de WUL vragen. ''Zodat bijvoorbeeld het tarief in de eerste schijf voor de gepensioneerden weer teruggaat'', zei Van Vliet tegen de Volkskrant maandag.

Ook GroenLinks dringt aan op compensatie. ''Het vereenvoudigen van de belastingen is een goede zaak, maar dit mag niet ten koste gaan van mensen met een klein inkomen of pensioen'', aldus Jesse Klaver.

Regeringspartij VVD wil de evaluatie van de maatregel met Weekers eerst afwachten. Coalitiepartner PvdA wil ''eerst de cijfers goed op een rijtje hebben'' en dan kijken wat er moet gebeuren. Er zijn altijd minnen en plussen bij dit soort maatregelen, maar die moeten binnen de perken blijven, stelt Ed Groot van de PvdA.

Urgentie

"Ik deel het gevoel van urgentie", zei Weekers. Hij gaat proberen de evaluatie naar voren te halen, maar zei niks te kunnen beloven. De klus eist volgens hem heel wat werk en hij wil "liever een deugdelijke analyse dan haastwerk".

Hij kan nog niet zeggen of er "onvoorziene effecten" van de WUL zijn. Hij ziet wel "veel verontrustende signalen" van met name ouderen en ondernemers. Hij onderzoekt nu of die cijfers kloppen. Komen uit de evaluatie onaanvaardbare uitschieters naar voren, dan zullen die worden aangepakt, aldus de staatssecretaris.

De wijze van invoering van de wet is "niet fraai", erkende de bewindsman. Zo is vorig jaar al een belangrijk deel van de compensatie gegeven, terwijl de maatregel pas dit jaar van kracht wordt. "Ik had het liever anders gezien", aldus Weekers.

Het verwijt van sommige partijen dat ze vorig jaar niet goed op de hoogte zijn gesteld van de gevolgen van de maatregel, noemt hij "een beetje krokodillentranen". Hij wees erop dat de Kamer vorig jaar juni al wist dat 11 procent van de huishoudens door de WUL er meer dan 1,5 procent op achteruit zou gaan.