Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2012 met 3,2 procent gedaald. Dit is de sterkste afname sinds het begin van de reeks in 1981.

Dat bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. De daling is toe te schrijven aan de afname van de werkgelegenheid, de inflatie en hogere afdrachten van belastingen en premies.

De inkomens zijn vorig jaar voor het vijfde jaar op rij gedaald. Mede door de inkomensdaling zijn ook de consumptieve bestedingen van huishoudens in 2012 met 1,4 procent gekrompen.

Financieel vermogen

Het financieel vermogen van huishoudens is vorig jaar met 127 miljard euro gestegen tot 1,1 biljoen euro. Dit komt vooral doordat het vermogen dat beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars fors gestegen is.

Het aandelenpakket dat in handen is van huishoudens zelf, is met 12 miljard euro toegenomen door aankopen en koerswinsten.

De hypothecaire schuld is met slechts 0,1 procent toegenomen. Dit komt door de stagnatie op de woningmarkt en doordat huizenbezitters meer aflossen op hun hypotheken. Ter vergelijking: tussen 1994 en 2007 groeide de hypotheekschuld gemiddeld met 12 procent per jaar.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie.    - (c)NU.nl/Daan van Elk

Uit cijfers van het CBS blijkt verder dat de economie er in maart slechter voor staat dan eind februari.

De afgelopen maand gingen meer economische graadmeters achteruit dan dat er verbetering toonden. De Nederlandse economie bevindt zich daardoor volgens het CBS nog altijd diep in een fase van laagconjunctuur, waarbij zo goed als alle graadmeters onder hun langjarig gemiddelde liggen.

Het CBS baseert zijn conjunctuurbeeld onder meer op de economische krimp, die vorig kwartaal sterker was dan verwacht, de oplopende werkloosheid en de dalende consumptie, productie en investeringen. Het consumentenvertrouwen liep deze maand wel licht op, maar is nog altijd bijzonder laag.