Notarissen zien een toename van ouderen die hun vermogen verlagen door geld te schenken.

Op die manier hopen ze in de toekomst een lagere bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te betalen.

Uit onderzoek van Netwerk Notarissen onder 85 notariskantoren blijkt dat de vermogensheffing leidt tot ontwijkgedrag.

Ouderen passen hun testament aan zodanig dat kinderen de erfenis ontvangen als de overgebleven ouder in een AWBZ-instelling terechtkomt. Daarnaast worden er veel schenkingen op papier gedaan.

Vermogen

"Maar liefst een op de tien cliënten die bij de notaris komt, vraagt advies over verlaging van het vermogen voor de AWBZ. Van die cliënten heeft een op de vier voor 1 maart maatregelen genomen", aldus Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen.

Vooral ouderen die nog niet in een AWBZ-instelling verblijven, nemen maatregelen. "In veel mensen blijkt een diepe angst te zitten om het vermogen te moeten opeten terwijl ze in het verpleeghuis zitten. Ze vrezen hun kinderen geen erfenis te kunnen nalaten."

"De nieuwe maatregelen doet hen denken aan de Wet op de bejaardenoorden die tot 1997 gold en die leidde tot massaal wegschenken van vermogen.”

AWBZ

Sinds januari betalen Nederlanders in een AWBZ-instelling 12 procent vermogensinkomensheffing, dat was tot eind vorig jaar 4 procent. Dat betekent dat een deel van het vermogen bij het inkomen opgeteld wordt, waarover de eigen bijdrage wordt berekend.

De lage eigen bijdrage, voor de eerste zes maanden in een AWBZ-instelling, bedraagt maximaal 797,80 euro per maand. De hoge eigen bijdrage die na zes maanden ingaat, bedraagt maximaal 2.189,20 per maand.