Ruim een derde van de werknemers is bereid loon in te leveren voor behoud van hun baan. Gemiddeld willen Nederlanders ruim 5 procent salaris afstaan.

Een groep van 5 procent zegt zelf meer dan 10 procent te willen inleveren als daarmee hun baan veilig gesteld is.

Uit onderzoek van ING blijkt verder dat 62 procent denkt niet snel van baan te kunnen veranderen. Slechts 23 procent denkt wel een nieuwe baan te kunnen vinden indien noodzakelijk.

Maar liefst 84 procent vindt dat de arbeidsmarkt deze maand verder verslechterd is. Slechts 4 procent ziet een verbetering. Bijna zes op de tien geeft aan meer werklozen in zijn of haar omgeving te zien.

Werkloosheid

Woensdag maakte het CBS de laatste werkloosheidcijfers bekend. In 2012 was 6,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.

In de grote steden ligt dit percentage hoger. Rotterdam telt een werkloosheidspercentage van 12,6 procent. Flevoland is de provincie met de meeste weklozen, namelijk 8 procent.