Ouders steunen hun volwassen kinderen financieel steeds meer.

Vorig jaar ondersteunde 51 procent van de ouders hun kind(eren) financieel. Dit is een duidelijke toename in vergelijking tot 2010. Toen sprong 41 procent bij.

Dit blijkt maandag uit onderzoek over schenken dat het Nibud uitvoerde in opdracht van ABN Amro.

Ruim driekwart van de ouders zegt dat de economische crisis geen invloed heeft op de financiële relatie met hun kinderen. De financiële ondersteuning gebeurt veruit het meest op onregelmatige basis door geld te geven of lenen als het kind het nodig heeft of erom vraagt.

Logisch

Ouders kunnen ook nog belastingvrij een eenmalige grotere financiële schenking doen van 24.676 euro per kind, wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit bedrag mag worden verhoogd tot 51.407 euro als het kind het geld gebruikt voor een studie of de koop van een eigen woning.

Iets meer dan de helft van deze kinderen vindt de schenking ‘niet nodig, maar wel sympathiek’. Acht procent vindt het niet meer dan logisch geld te krijgen van de ouders.

Het spreken met de ouders over geld is overigens geen vanzelfsprekendheid. 42 procent van de kinderen geeft aan nooit met de ouders te praten over hun financiële situatie.