Eind 2012 werden er 325.000 bijstandsuitkeringen verstrekt, 9000 meer dan eind 2011. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Sinds 2009 is het aantal bijstandsuitkeringen zelfs met 66.000 toegenomen.

Volgens een woordvoerder van het CBS betekent dat niet dat 325.000 mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Die kunnen namelijk ook verstrekt worden aan bijvoorbeeld huishoudens of gezinnen.

Desalniettemin zijn er wel meer mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Hoeveel mensen er precies afhankelijk zijn van de bijstand, is niet bekend.

Stijging

De stijging ''past bij het beeld van een verslechterende arbeidsmarkt. De werkloosheid stijgt en het aantal banen neemt af'', aldus het CBS over de landelijke stijging van 3 procent.

In 2012 is het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering kreeg juist gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is vooral te danken aan overheidsbeleid dat de instroom van jonge mensen in de bijstand moet voorkomen, zo stelt het CBS.

Steden

In de grote steden viel de toename van het aantal bijstandsuitkeringen relatief mee; zo bleef in Amsterdam het aantal vrijwel gelijk. In de andere drie grote steden groeide het aantal met 2 tot 3 procent.

Breda spant van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de kroon met een toename van 13 procent, op de voet gevolgd door Apeldoorn (11 procent). De Haarlemmermeer doet het met een daling van 7 procent juist opvallend goed.