AMSTERDAM - Er zijn 68 pensioenfondsen die per 1 april kortingen moeten doorvoeren op de pensioenen. De kortingen raken 5,6 miljoen Nederlanders.

Dit heeft de Pensioenfederatie dinsdag bekendgemaakt. Vorig jaar werd nog verwacht dat 80 fondsen zouden moeten korten. Dit heeft financiële gevolgen voor enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel gepensioneerden en werknemers met een verlaging van hun pensioen te maken krijgen, zo laat de Pensioenfederatie weten.

7 procent

De gemiddelde korting is 1,9 procent, zo berekende De Nederlandsche Bank (DNB) al eerder. De verlagingen variëren tussen 0,5 en 7 procent; maar liefst 19 fondsen korten 7 procent. Dit zijn onder andere de pensioenfondsen van Ballast Nedam, Super de Boer, Tandtechniek en het Kappersbedrijf. 

Sommige fondsen hadden anders meer moeten korten, maar het kabinet besloot enige tijd geleden al na overleg met de sociale partners dat de fondsen maximaal 7 procent hoeven te korten in 2013 en 2014. 

Geen kortingen

Meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen hoeft geen verlaging door te voeren. Maar ook bij deze fondsen merken deelnemers de verslechterde situatie van de pensioenfondsen, omdat een deel van deze fondsen de pensioenen in de afgelopen jaren niet heeft laten meestijgen met de inflatie.

Dit zal ook in 2013 niet gebeuren, aldus de Pensioenfederatie. 

Inkomen

Begin deze maand lieten de drie grootste pensioenfondsen in Nederland al weten te moeten gaan korten op de pensioenen.

Bij ABP, met 2,5 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat het om een relatief kleine korting van een 0,5 procent. Een gepensioneerde met een pensioen van 700 euro netto gaat er daardoor 3,50 euro per maand op achteruit.  

De deelnemers van de 19 fondsen die met 7 procent korten, hebben niet direct te maken met een vermindering van het inkomen uit met 7 procent, omdat het grootste gedeelte van het pensioen bestaat uit de AOW.

Volgens de pensioenberekenaar van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), betekent een korting van 7 procent voor iemand met een aanvullend pensioen van 500 euro een netto verlaging van het pensioeninkomen van 1,4 procent.

Eind januari verwachtte DNB nog dat 70 fondsen minder pensioen uit zouden kunnen keren. Dit blijken er nu 2 minder te zijn. 

Lager

Het aantal pensioenfondsen dat per 1 april moet gaan korten valt lager uit dan eerder was voorzien. Ook de korting zelf is lager dan verwacht.

De lijst (pdf) die de Pensioenfederatie dinsdag bekend heeft gemaakt bevat de namen van 51 pensioenfondsen. Deze lijst is niet compleet, omdat nog niet alle fondsen de meest recente informatie hebben doorgegeven. Volgens de wet moeten de fondsen voor 1 maart aan hun leden bekendmaken of ze moeten gaan korten.

Volgens een woordvoerder van de Pensioenfederatie zijn de fondsen die nog niet hebben doorgegeven of ze zullen gaan korten, kleine fondsen. 

Dekkingsgraden

In welke mate pensioenfondsen moeten korten, wordt berekend aan de hand van de dekkingsgraden, de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen. 

Volgens de wet moeten pensioenfondsen minimaal een dekkingsgraad van 105 procent hebben omdat anders het risico bestaat dat in de toekomst niet meer alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd.

De dekkingsgraden zijn als gevolg van een extreem lage rente en hogere levensverwachting vorig jaar flink gedaald.

Beweeg de cursor over de lijn om de bedragen te zien . De gegevens zijn afkomstig van DNB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Nieuwe rekenrente

Dat de kortingen lager uitvallen dan eerder verwacht, komt voornamelijk door de nieuwe rekenrente voor de pensioenfondsen, die eind september vorig jaar werd ingevoerd. Eerst moest worden gerekend met de marktrente, die momenteel heel laag staat, waardoor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen waren verslechterd.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van DNB. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Nieuwe pensioenregels

Nog eens 40 pensioenfondsen zullen vanaf 2014 kortingen moeten doorvoeren, zo voorspelde DNB onlangs al.  Maar door de onzekerheid over de nieuwe pensioenregels is het nog onduidelijk hoe deze kortingen zullen uitvallen. 

De nieuwe regelgeving zou eigenlijk in 2014 ingaan, maar werd door staatssecretaris Klijnsma een jaar uitgesteld.

In de nieuwe regelgeving (waaronder het financieel toetsingskader, red.) zal de mogelijkheid worden ingebouwd te kiezen voor een andere manier van pensioenopbouw.  

In de huidige regels staat bescherming van het nominale pensioen nog voorop. Kortingen op het pensioen zijn hierdoor minder vaak aan de orde, maar zodra er wordt gekort kunnen ze fors uitvallen, zoals nu bij de 19 fondsen die 7 procent moeten korten is gebeurd.

In de nieuwe pensioencontracten moeten direct maatregelen worden genomen bij financiële tegenvallers, maar die maatregelen mogen over tien jaren worden uitgespreid. Hierdoor is er minder risico op hoge plotselinge kortingen op pensioenen.

Lees meer over het korten bij de pensioenfondsen

Bekijk de hele lijst met pensioenfondsen die moeten korten (pdf)