AMSTERDAM - Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is het aandeel mensen met een WW-uitkering in de Randstad bijna verdubbeld.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS over de afgelopen vijf jaar. Het gaat om een toename van 90 procent.

In heel Nederland groeide het aantal mensen met een ww-uitkering ook flink: een toename van 77 procent. 

Eind juni 2012 ontvingen 277.000 personen een WW-uitkering. Dit komt neer op 25 van elke 1000 personen van 15 tot 65 jaar. In 2008 ging het om 14 van elke 1000 personen.

Failliet

Dat er in de Randstad meer mensen een uitkering hebben, komt waarschijnlijk doordat er in de Randstad relatief veel bedrijven failliet zijn gegaan sinds de kredietcrisis.

Tussen 2008 en 2011 werd 57 procent van alle faillissementen uitgesproken bij bedrijven in de Randstad, terwijl nog niet de helft van alle bedrijven daar is gevestigd.

Bijstand

De bijstand nam in dezelfde periode met 20 procent veel minder snel toe. In tegenstelling tot de WW was de toename vooral buiten de Randstad.

Eind juni 2012 hadden 373.000 Nederlanders een bijstandsuitkering. Dit komt neer op 34 van elke 1000 personen van 15 tot 65 jaar in Nederland. In de Randstad was de toename 15 procent, buiten de Randstad was die 23 procent.

Arbeidsongeschikt

Het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering daalt wel al enkele jaren licht. Eind juni 2012 ontvingen 782.000 Nederlanders een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Per 1000 inwoners waren dit er 71 personen, in 2008 was dit nog 72 per 1000.

Regeerakkoord

De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. Een Nederlander die in de 36 weken voordat hij werkloos werd minimaal 26 weken heeft gewerkt, heeft recht op de uitkering.

Op dit moment heeft iemand, afhankelijk van het aantal werkjaren, minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden) recht op een WW-uitkering. In het regeerakkoord is afgesproken dit te maximeren op twee jaar vanaf 1 juli 2014.