AMSTERDAM - Dit jaar heeft bijna iedereen in Nederland minder te besteden dan in 2012. De koopkrachtdaling, die voor het vierde jaar op rij plaatsvindt, loopt in sommige gevallen zelfs op tot 7,7 procent.

Dit blijkt woensdag uit berekeningen van het Nibud waarover NU.nl beschikt.

Het netto inkomen valt voor de meesten mensen dit jaar hoger uit dan vorig jaar, maar voor dat geld kan wel minder worden gekocht. 

Vooral AOW’ers met een aanvullend pensioen en ouders met kinderen in de kinderopvang moeten dit jaar flink inleveren. Ook bijstandsgerechtigden krijgen het zwaar. Het instituut heeft geen gemiddelde koopkrachtdaling berekend, omdat de situaties per huishouden veel verschillen.

Lastig

Het Nibud maakt zich er zorgen over dat de koopkrachtdaling als gevolg van de crisis zo lang aanhoudt. "Het zal voor velen lastig zijn dit weer op te vangen", zo stelt het Nibud. "De prijzen stijgen harder dan de lonen."

De verdere koopkrachtdaling is verder vooral te wijten aan het belastingtarief in de eerste schijf dat is verhoogd naar 37 procent, de snellere afbouw van de zorgtoeslag voor de hogere inkomens en het hogere eigen risico van 350 euro.

Beweeg de cursor over het diagram om meer informatie te zien. De gegevens zijn afkomstig van Nibud. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Gepensioneerden

De hoogste koopkrachtdaling van 7,7 procent is te zien bij een alleenstaande met een vervroegd pensioen tot 25.000 euro. Mensen in deze groep hebben per maand maar liefst 112 euro minder te besteden.

Dat AOW'ers met een aanvullend pensioen er flink op achteruit gaan komt vooral omdat de pensioenen worden gekort en door de afbouw van de zorgtoeslag.

Mensen met een vervroegd pensioen kunnen nog minder besteden omdat ze nog niet profiteren van verschillende regelingen die worden getroffen voor AOW'ers, zoals de ophoging van de ouderenkorting.

Ouders

Doordat ouders minder geld krijgen voor de kinderopvang, hebben tweeverdieners die twee kinderen drie dagen per week naar de opvang brengen te maken met een koopkrachtdaling van 1,5 procent.

Deze ouders hebben per maand 58 euro minder te besteden.

Koopkrachtstijging

Er zijn ook groepen Nederlanders die er dit jaar wel in koopkracht op vooruit gaan. Dit zijn bijvoorbeeld studenten met een basisbeurs die tot 5000 euro per jaar bijverdienen. Zij hebben 10 euro per maand meer te besteden.

Alleenstaanden met een inkomen tot 35.000 en 50.000 euro per jaar gaan er respectievelijk 7 en 16 euro per maand op vooruit.

Spaargeld

Het Nibud waarschuwt verder nog huishoudens met meer dan een ton aan spaargeld die vorig jaar recht hadden op toeslagen. Dit jaar wordt voor toeslagen als de zorgtoeslag en het kindgebonden budget een vermogenstoets ingevoerd, waardoor mensen met veel spaargeld het recht op deze toeslagen verliezen.

Ook adviseert het instituut mensen met het oog op het hogere eigen risico om geld opzij te zetten voor eventuele zorgkosten.

"Veel huishoudens zonder spaargeld kunnen in de problemen komen als ze ineens een eigen risico moeten betalen", aldus het Nibud.