AMSTERDAM - Een derde van de Nederlanders heeft moeite om de zorgkosten op te brengen. Slechts een op de vijf vindt de hoogte van het eigen risico van 350 euro in 2013 nog acceptabel.

Een op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar zorg uitgesteld wegens de kosten. Met name het bezoek aan de tandarts en de fysiotherapeut werd op de lange baan geschoven.

Een kwart van de ondervraagden verwacht ook dit jaar zorg uit te stellen. Dat percentage ligt hoger bij Nederlanders met een inkomen beneden modaal. Bij hen verwacht de helft zorg uit te stellen, een derde heeft in 2012 zorg uitgesteld.

Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2012, die werd uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy onder 1150 Nederlanders.

Kosten

Maar liefst 70 procent noemt zichzelf kostenbewust als ze gebruik maken van zorg. Een kwart van de Nederlanders bekijkt vooraf wat het gebruik van zorg betekent voor het eigen risico.

De helft van de ondervraagden is blij dat de premie voor de zorgverzekering niet inkomensafhankelijk wordt. Een derde, met name mensen met een lager inkomen, deelt deze mening niet.

Bijdrage

Om de stijgende kosten in de zorg te drukken zijn de ondervraagden voor het beter organiseren en samenwerken in de zorg, gevolgd door minder investeren in management en meer in preventie.

Ook het vervangen van dure geneesmiddelen door goedkopere varianten noemt de helft een goede oplossing, net als een eigen bijdrage voor een bezoek aan de spoedeisende hulp zonder verwijzing van de huisarts. Een extra bijdrage van ouderen of chronisch zieken wordt geen goed idee genoemd.