DEN HAAG - Vooral ouders zelf zouden de kosten van de kinderopvang moeten dragen. Dat vindt bijna 40 procent van de bevolking.

Vooral mensen die zelf geen jonge kinderen hebben zijn deze mening toegedaan (43 procent). Ook een groot deel van de ouders die wel jonge kinderen hebben maar die geen gebruik maken van kinderopvang, vindt dit (27,2 procent).

Van de ouders die jonge kinderen hebben die naar de kinderopvang gaan, vindt dan weer bijna 45 procent dat de overheid het grootste deel van de kinderopvang zou moeten betalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Opvangkosten

In 2011 ontvingen ruim een half miljoen ouders kinderopvangtoeslag, meldt het CBS verder. Terwijl de opvangkosten per ouder gemiddeld uitkwamen op bijna 7300 euro, kwam ongeveer 2000 euro hiervan voor rekening van de ouders zelf. Dit houdt in dat 73 procent van de opvangkosten wordt gecompenseerd.

In 2011 betaalden ouders gemiddeld 27 procent van hun opvangkosten zelf. In 2010 was dit nog 23 procent. Daarmee is de ouderbijdrage door de bank genomen met bijna 400 euro gestegen in 2011.

Buitenschoolse opvang

Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang is gestegen van ruim 150.000 in 2007 tot 361.000 in 2011. In de gastouderopvang daalde het aantal kinderen in 2010 stevig, maar dit aantal is in 2011 stabiel gebleven.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen