AMSTERDAM - Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over hun eigen financiële situatie. Meer mensen verwachten dat de aanhoudende economische crisis hen komend jaar zelf treft.

Een derde denkt er in 2013 op achteruit te gaan, blijkt vrijdag uit het vierde kwartaalbericht van 2012 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Sinds het begin van het onderzoek in 2008 waren Nederlanders nog nooit zo somber over hun eigen portemonnee. Vorig kwartaal dacht nog 27 procent dat de eigen financiële situatie zou verslechteren. Vooral laagopgeleiden, ouderen en gepensioneerden maken zich zorgen. Slechts dertien procent van de Nederlanders denkt dat de economie weer bijtrekt in 2013.

Hoewel de zorgen over de economie en inkomen zijn toegenomen, blijven omgangsnormen het meest genoemde probleem in Nederland. Zo zijn veel mensen bezorgd over het gebrek aan saamhorigheid. 78 procent vindt dat het in Nederland steeds meer ieder voor zich is en 68 procent is van mening dat er steeds minder respect voor elkaar is.

Buitenland

Zeven op de tien Nederlanders vinden bovendien dat de regering zich minder moet richten op problemen in het buitenland. Veel mensen vinden dat de problemen in eigen land eerst moeten worden aangepakt voordat er bijvoorbeeld geld wordt uitgegeven aan andere landen.

Het politiek vertrouwen is overigens wel gestegen ten opzichte van vorig kwartaal. Door de komst van het nieuwe kabinet steeg het vertrouwen van 41 naar 57 procent. In een reactie daarop vindt 32 procent dat het de goede kant op gaat met Nederland.

De politiek is volgens de meesten verder veel te ingewikkeld. Een meerderheid van zestig procent denkt dat de landelijke politiek voor de meeste mensen te moeilijk is. 28 procent geeft dat slechts voor zichzelf toe. Vooral hoogopgeleiden denken dat de rest van Nederland weinig snapt van het reilen en zeilen op het Binnenhof.