DEN HAAG - De VVD is bereid een bezuiniging op de kinderopvang terug te draaien als daarvoor een degelijke dekking wordt gevonden.

Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen heeft dat dinsdag gezegd bij de behandeling van de begroting van PvdA-minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) in de Kamer.

Bij dat debat komen de oppositiepartijen CDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie met een voorstel om voor volgend jaar een korting op de kinderopvang van 90 miljoen euro terug te draaien. Dat zou gedekt moeten worden door financiële meevallers.

Volgens ingewijden staat Asscher niet onwelwillend tegenover een lagere bezuiniging op kinderopvang, mits de dekking afdoende is.

PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer liet ook weten ook graag de bezuiniging te willen terugdraaien, mits er ''een haalbare en deugdelijke dekking'' te vinden is. Ze betwijfelt of het oppositievoorstel aan die norm voldoet, maar wil wel zelf meedenken over een oplossing.

CNV

Maurice Limmen, vicevoorzitter van vakbond CNV, liet dinsdag weten dat hij denkt dat de maatregel budget neutraal kan worden teruggedraaid, aangezien minder mensen dan verwacht gebruik maken van de kinderopvang.

Maandag werd bekend dat het aantal kinderen in kinderopvang de laatste 9 maanden met 4 procent is gedaald. Ondanks dat er minder gebruik wordt gemaakt van opvang zijn ouders niet minder gaan werken.