AMSTERDAM - Een groot aantal verzekeraars steekt een deel van de premie in eigen zak als mensen hun overlijdenspolis opzeggen. Daarmee overtreden ze de wet en duperen ze klanten.

Dat stelt de Consumentenbond in de Geldgids van december, die vrijdag is verschenen.

Volgens wettelijk vastgelegde regels moeten verzekeraars hun premiereserves terugbetalen of een premievrije polis aanbieden als een verzekerde besluit de overlijdensverzekering op te zeggen. Een reden om dat te besluiten kan bijvoorbeeld een echtscheiding zijn.

Het premieoverschot ontstaat omdat consumenten tijdens de looptijd van hun verzekering dezelfde maandpremie betalen, terwijl de kans dat mensen op korte termijn overlijden elk jaar iets groter wordt. In de eerste jaren leggen klanten dus meer geld in de premiepot dan nodig om het sterfterisico af te dekken.

Premievrije polis

Er zijn verzekeraars die het geld wel teruggeven, schrijft de Consumentenbond. Aegon, ASR, Dazure, de Leidse en Nationale Nederlanden keren de premiereserve wel uit.

Andere maatschappijen zoals Dela geven klanten een premievrije polis. Dat houdt in dat of de looptijd wordt verkort of dat de looptijd hetzelfde blijft, maar dat de premie wordt verlaagd. Is de pot leeg, dan stopt de verzekering.

De Consumentenbond geeft de voorkeur aan een uitkering boven een premievrije polis, omdat die laatste variant het overstappen naar een andere verzekeraar onaantrekkelijk maakt.

Oneerlijke concurrentie

Een derde van de verzekeraars gebruikt het geld echter om de premies voor alle klanten laag te houden. Het gaat bijvoorbeeld om aanbieders als Florius en Reaal.

"Je kunt ook zeggen: ze steken het in eigen zak. En daarmee overtreden ze de wet." Het is volgens de Consumentenbond "oneerlijke concurrentie", omdat verzekeraars die het geld wel rechtstreeks aan de klant teruggeven geen korting kunnen bieden.

Het nadeel kan voor klanten oplopen tot duizenden euro’s, zo heeft de Consumentenbond berekend.