AMSTERDAM - Ziektekostenverzekeraars zullen zich verzetten tegen een inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg, dat varieert van 180 tot 595 euro.

Directeur E. Kleijnenberg van zorgverzekeraar ONVZ, is daar ‘faliekant op tegen’, omdat hij dan de inkomens van de klanten moet gaan controleren.

''Dat willen we helemaal niet, dat is privé. We beschikken al over medische gegevens van de verzekerden. Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. Maar daar moet het wel bij blijven. Meer willen we van onze verzekerden niet weten.”

Het eigen risico van de ziektekostenverzekering bedraagt dit jaar 220 euro voor alle inkomens. Dat betekent dat verzekerden de eerste 220 euro aan zorgkosten, uit eigen zak moeten betalen. Volgend jaar stijgt dat bedrag al naar 350 euro.

Kleijnenberg: ''We vinden dat bedrag heel erg hoog, ook al omdat het geen remmende werking heeft op de gang naar de dokter. Het is een boete achteraf, als je al van de zorg gebruik gemaakt hebt. Op deze manier is het niet meer dan een lastenverzwaring voor de burger. In 2014 wordt die boete voor grote groepen alleen maar hoger.”

Zorgpremie

Ook voor het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie, waardoor die kan oplopen tot ruim 5000 euro per jaar, heeft Kleijnenberg geen goed woord over.

''Het lijkt erop dat we in een klap teruggaan naar het ziekenfondssysteem van voor 2006. Daar wilden we toen juist vanaf. Niet alleen om de zorg voor iedereen gelijk te maken, maar ook om de mensen meer kostenbewust te maken. Dat aspect gaat grotendeels verdwijnen.

Overstappen

Op basis van de maandelijkse premie van rond de 20 euro die de zorgverzekeraars in 2014 nog mogen rekenen, zullen ze nauwelijks nog op prijs met elkaar kunnen concurreren.

Kleijnenberg: ''De ene verzekeraar is straks nog maar een of twee euro goedkoper dan de andere. Daar gaan de mensen niet voor overstappen. Die prikkel is weg. We zullen ons alleen nog maar op basis van de aanvullende polis en service en kwaliteit moeten onderscheiden. Bovendien mogen verzekeraars de verplichte basisverzekering aanvullen.”

Collectieve verzekeringen

De regeringsplannen zullen ook grote gevolgen hebben voor de collectieve verzekeringen. Tweederde van de mensen is collectief verzekerd via hun werkgever, een sportclub of een vakbond. Ze zijn dan vaak 10 procent goedkoper uit.

''Dat voordeel raken ze kwijt. Want wat is die 10 procent nog waard, als ze die alleen maar over die ‘nominale’ premie van 20 euro per maand kunnen geven en niet over het grote inkomensafhankelijke deel?”

Gekend

Voor de directeuren van de zorgverzekeraars is het bericht van het nieuwe inkomensafhankelijke zorgstelsel als een donderslag bij heldere hemel gekomen.

''De radiostilte was er ook voor ons, we wisten er niets van, het kwam als een totale verrassing. Dat is toch wel heel bijzonder, dat de rechtstreeks betrokkenen hier helemaal niet in gekend zijn", zegt Kleijnenberg.

"We gaan nu waarschijnlijk snel om de tafel. Niet alleen met minister van volksgezondheid, maar ook met die van financiën, om te bespreken hoe het nu verder moet.”