AMSTERDAM – Pensioenfondsen zouden zich niet te arm moeten rekenen. Met die woorden sluit Dick Sluimers, voorzitter van pensioenuitvoerder APG zich aan bij een nieuw pleidooi voor herziening van de rekenrente van pensioenfondsen.

De deze week opgestarte De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) dat meer dan 80.000 gepensioneerden vertegenwoordigt, roept dinsdag de politiek op om een onafhankelijke commissie in te stellen die een advies moet uitbrengen over de rekenrente.

"Waar discussiëren we nou zo lang over. De rekenrente wordt in tal van landen al aangepast", zo stelt Sluimers tegenover NU.nl.

Rommelig

Volgens hem beweegt de rente van de pensioenfondsen momenteel teveel. "De huidige methode is veel te rommelig."

Met de rente wordt beoordeeld in hoeverre vermogens van fondsen voldoende zijn om aan de verplichtingen voor de korte en lange termijn te voldoen. Er wordt bij demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken) al een tijd lang aangedrongen om de rekenmethode voor de rente van pensioenfondsen te herzien.

Deze rekenrente is momenteel uitzonderlijk laag, onder meer als gevolg van een hoge rente op de staatsleningen van Zuid-Europese landen.

Advies

Volgens de KNVG kan een onafhankelijke commissie nog voor het einde van het jaar een gedegen advies uitbrengen. Veel pensioenfondsen hebben deze zomer aangegeven vanaf april volgend jaar te moeten korten op de pensioenen.

Volgens Sluimers wordt de noodzaak voor herziening van de rekenrente dan ook steeds dringender. "We moeten het er goed over hebben wat een goede rekenmethode is. Maar op basis van de huidige wet- en regelgeving rekenen pensioenfondsen zich nu te arm."

Deze discussie moet volgens hem echter losstaan van het korten van de pensioenfondsen, zo stelt Sluimers. APG is de uitvoerder van het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP . De KNVG is opgericht door de verenigingen van gepensioneerden van grote bedrijven als Tata Steel, DOW, AKZO Nobel, DSM, Océ , DE Masterblenders 1753, Heineken, Unilever en IBM.

Overleg

Deze maanden vindt door het ministerie, de Nederlandsche Bank, de sociale partners en de pensioensector overleg plaats over nieuwe voorstellen om de pensioensector te hervormen.

Vijf vragen dekkingsgraden pensioenfondsen