AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor verlies aan koopkracht, doordat pensioenen niet meestijgen met de inflatie en algemene loonontwikkeling en meer premie betaald moet worden voor de oudedagsvoorziening. 

Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek onder de 25 grote pensioenfondsen blijkt dat mensen in de opbouw van hun oudedagsvoorziening sinds 2007 al een indexatie-achterstand hebben opgelopen van ongeveer 7 procentpunten.

Ook worden dit jaar de meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen niet verhoogd.

De pensioenfondsen waar nog wel toeslagen worden toegekend wegens loon- en prijsstijgingen, zijn voornamelijk ondernemingsfondsen. Hier stijgt dan wel weer de werkgeverspremie harder dan bij bedrijfstakpensioenfondsen.

Niet indexeren

De meeste pensioenenfondsen kunnen niet indexeren door hun verslechterde financiële positie. De gemiddelde dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen en zowel op korte als lange termijn pensioen kunnen uitkeren, is vorig jaar gezakt van 107 naar 98 procent volgens DNB.

Deze achteruitgang komt vooral door de gedaalde rente, waarmee de waarde van de pensioenvermogens worden berekend.