AMSTERDAM – Het kopen van een bestaande woning is een kwart goedkoper geworden dan voor de schuldencrisis.

Dit blijkt woensdag uit cijfers van het Kadaster en CBS, geanalyseerd door Woningmarktcijfers.nl.

In het onderzoek zijn de koopcijfers van de eerste vijf maanden van 2012 vergeleken met die van 2008, toen de crisis nog moest losbarsten.

In 2008 betaalden kopers gemiddeld 255.000 euro voor hun koopwoning. In de eerste vijf maanden van 2012 is de gemiddelde koopsom gedaald tot 233.000 euro.

Rente

De verlaging van de overdrachtsbelasting draagt daarnaast bij aan de lagere koopprijs en ook de rente voor hypotheken is met gemiddeld 4,6 procent een stuk lager dan in 2008 toen er 5,3 procent moest worden betaald.

Als er ook nog met inflatie rekening wordt gehouden dan is het kopen van een woning nu zelfs 29 procent goedkoper dan in 2008, zo stelt Woningmarktcijfers.nl.

Omhoog

De verkoop van woningen is in de maand juni met bijna 70 procent omhooggeschoten tot 16.210 stuks vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit de cijfers van het Kadaster Vergeleken met de voorgaande maand wisselden er 59,2 procent meer woningen van eigenaar.

Het Kadaster noemt als mogelijke verklaring voor de sprong in de verkopen de verhoging van de overdrachtsbelasting die werd gevreesd. Over het gehele tweede kwartaal werden er dik 17 procent meer woningen verkocht. In de eerste helft van het jaar kwam de groei uit op 1,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Woningtypen

Alle woningtypen lieten een stijging zien in de verkopen vorige maand. Vrijstaande woningen stegen het hardst, met bijna een verdubbeling, appartementen het minst, met 40,6 procent.

De stijging deed zich voor in alle provincies. In Noord-Brabant was de stijging het grootst (95,7 procent). De minst grote stijging deed zich voor in de provincie Friesland met 47,1 procent.