DEN HAAG - Bezuinigingen bij de Belastingdienst kunnen leiden tot lagere kwaliteit bij de dienst en het serviceniveau van het toezicht negatief beïnvloeden.

Dat concludeert een commissie onder leiding van hoogleraar Leo Stevens die het zogenoemde horizontaal toezicht van de fiscus onder de loep heeft genomen.

Bij deze vorm van toezicht geeft de fiscus een belastingplichtige meer vertrouwen en verantwoordelijkheid om zijn belastingzaken te regelen.

Daarover worden dan afspraken gemaakt tussen Belastingdienst en belastingplichtige. Sinds 2005 hanteert de fiscus deze werkwijze.

Horizontaal

De commissie oordeelt redelijk positief over horizontaal toezicht. Zo is volgens haar de relatie met het bedrijfsleven verbeterd.

Wel vindt de commissie dat in de jaren na 2005 te veel de indruk is ontstaan dat er alleen nog maar op deze manier toezicht wordt gehouden op belastingplichtigen. Niet voor niets adviseert de commissie voor de fiscus de stelregel: soepel waar het kan, streng waar het moet.

Mankracht

Volgens de commissie moet er meer geïnvesteerd worden in de mankracht bij de fiscus en de kwaliteit ervan. Zorg is er daarom over de inkrimping bij de Belastingdienst. En die is er volgens de commissie ook bij medewerkers en het bedrijfsleven.

Verder concludeert de commissie dat horizontaal toezicht goed werkt bij grote bedrijven, maar dat er bij het midden- en kleinbedrijf nog wel verbeteringen nodig zijn.

Weekers

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) nam woensdag het rapport in ontvangst en constateerde tevreden dat de commissie de introductie van horizontaal toezicht een goede keuze vindt. ''Een welwillende belastingplichtige kan met informatie en dienstverlening worden bediend, terwijl fraudeurs op een harde aanpak kunnen rekenen'', aldus Weekers.

Om alle medewerkers van de fiscus mee te krijgen, wil Weekers dat er vanaf donderdag interne gesprekken worden gevoerd over de handhaving door de Belastingdienst.