AMSTERDAM - Op 1 juli treedt de nieuwe incassowet in werking die bepaalt hoeveel bedrijven, hun incassobureaus en deurwaarders mogen rekenen voor het binnenhalen van een onbetaalde rekening.

Voor iedere schuld staat voortaan een vast bedrag, zodat elke consument kan uitrekenen en controleren hoeveel er extra moet worden betaald.

De nieuwe incassokosten bedragen 15 procent van de schuld tot 1500 euro, met een minimum bedrag van 40 euro.

Over de volgende 2500 euro geldt 10 procent. De incassokosten van een schuld van 100 euro bedragen dus 40 euro, over een schuld van 500 euro is dat 75 euro en over een bedrag van 1000 euro, maximaal 150 euro.

Daarbovenop mogen incassobureaus géén extra kosten meer stapelen. Administratiekosten, aanmaningskosten, verzuimkosten, herinneringskosten, buitengerechtelijke kosten, leges of welke namen ze er ook aan gaven, mogen niet meer op de rekeningen verschijnen.

De nieuwe tarieven gelden overigens nog niet voor incassoprocedures die al voor 1 juli in gang zijn gezet en na die datum doorlopen.

Op de hoogte

''Het is heel belangrijk dat de consumenten van de nieuwe regels op de hoogte worden gebracht", zegt voorzitter mr. J. Wisseborn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

''Dan kunnen ze gewoon zelf vaststellen of de rekening in orde is. Het meerdere hoeven ze niet te betalen. In zo'n geval moeten ze dat de schuldeiser of een incassobureau of deurwaarder laten weten."

Met de nieuwe wet, die voor Incassobureaus en deurwaarders geldt, krijgen consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen, duidelijkheid. Wisseborn: ''Nadat de schuld opeisbaar wordt, moet de schuldseiser een aanmaning sturen, waarna de consument nog veertien dagen de tijd krijgt om zonder kosten te betalen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt."

Bedrijven

Het staat bedrijven vrij om een incassobureau in te schakelen, of zelf achter hun trage betalers te gaan.

Wisseborn: ''Je kan je natuurlijk voorstellen dat instellingen met veel klanten met kleinere achterstanden, de incasso zelf ter hand gaan nemen. De regels waar ze zich aan te houden hebben, staan in de nieuwe wet. Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling van de minister geweest, dat de bedrijven hun kosten bij incasso op de schuldenaar kunnen verhalen, dus het is ook logisch dat ze daar gebruik van maken."

Moeilijk te innen

Wisseborn denkt dat het bedrijfsleven steeds meer te maken krijgt met moeilijk te innen vorderingen.

"Het is niet zo zeer een kwestie van een veranderende betalingsmoraal, maar meer mensen komen in een situatie dat ze niet meer kunnen betalen. We zien nu ook groepen, zoals tweeverdieners, die we vroeger nooit tegen kwamen in onze praktijk. Ze gaan scheiden of worden werkloos en hebben dan geen reserves om de klappen op te vangen."