AMSTERDAM – Familiebedrijven maken zich fors meer zorgen over de winstgevendheid van hun eigen bedrijf en de beschikbaarheid van financieringsbronnen.

Dat blijkt donderdag uit de Familiebedrijven Barometer van Van Lanschot, die in april is uitgevoerd onder ruim 260 directeurgrootaandeelhouders (dga’s).

Ondernemers met kleinere bedrijven zijn vaker pessimistisch over de toekomst. Jonge ondernemers tot 40 jaar en dga’s van grotere bedrijven maken zich minder zorgen.

Het vertrouwen van familiebedrijven in het Nederlandse ondernemersklimaat krijgt een flinke knauw, blijkt uit die peiling. De indexscores voor de beschikbaarheid van financiering en het politieke klimaat voor ondernemers staan lager dan ooit.

Lastendruk

De grootste zorgpunten van de ondernemers blijven prijsconcurrentie, wet- en regelgeving, een grotere administratieve lastendruk en een beperktere beschikbaarheid van krediet. Daarnaast maken de ondernemers zich ook meer zorgen over de beschikbaarheid van personeel en verzuim.

Vier op de tien ondervraagde ondernemers vinden de bezuinigingen te hoog. Ruim 90 procent vindt de voorgestelde BTW-verhoging geen goed plan. De ondernemers tonen zich wel positief over de AOW-maatregelen en de aanpassingen rondom het ontslagrecht.

Website

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim een kwart van de familiebedrijven (27 procent) geen website heeft. Slechts één op de drie van deze ondernemingen zet internet gericht in om nieuwe markten te bereiken. Door te weinig gebruik te maken van internet en sociale media laten de bedrijven kansen liggen, aldus Van Lanschot.