DEN HAAG - De pensioenregels worden flink aangescherpt. Pensioenfondsen moeten voortaan duidelijk maken hoe ze de toekomstige lasten verdelen over oud en jong.

Ze mogen hun pensioenuitkering alleen aanpassen aan de inflatie als duidelijk is dat ze over voldoende middelen beschikken om dat ook voor de jongere generatie te doen.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. De strengere aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat de pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Door de vergrijzing en door problemen op de financiële markten dreigen ze anders in problemen te raken.

Kamp wil dat pensioenfondsen aangeven wat de toekomstige risico's en verwachtingen zijn. In de pensioenoverzichten moeten ze daarover helderheid bieden, zodat hun deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

Contract

Pensioenfondsen kunnen straks hun bestaande contract handhaven, maar ze kunnen ook kiezen voor een nieuw contract. Daarin hebben ze wat meer speelruimte om rekening te houden met veranderingen op de financiële markten en een langere levensverwachting.

Ze hebben dan ook meer mogelijkheden om hun pensioenen aan te passen aan de geldontwaarding. Volgens Kamp zijn de verschillen tussen beide contracten vooral technisch. Pensioenfondsen profiteren het meest van het nieuwe contract als ze collectief overstappen, zei hij.

Kwetsbaar

De gezamenlijke pensioenfondsen beschikken op dit moment over zo'n 800 miljard euro. Doordat ze rekening moeten houden met ontwikkelingen in de verre toekomst, bijvoorbeeld op de financiële markten, zijn ze kwetsbaar. De overheid stelt daarom regels, het financieel toetsingskader.

Kamp onderstreept dat ondanks alle voorschriften waaraan pensioenfondsen moeten voldoen, absolute zekerheid nooit is te geven. Ondanks de nieuwe regels zullen sommige fondsen die in de problemen zitten, toch hun pensioenen moeten verlagen, zoals ze eerder al hebben aangekondigd. ''Maar we verwachten niet dat het ernstiger wordt'', zei de minister tijdens een toelichting.

FNV

De vakcentrale FNV zei in een reactie dat er nog veel onduidelijk is over het overschakelen op een nieuw pensioencontract. Volgens de FNV had dat beter geregeld kunnen worden. Ook de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, heeft kritiek op dit punt.

FNV Bondgenoten stelt blij te zijn dat het 'casinopensioen' met de voorstellen van de baan is. "De regels zorgen ervoor dat veruit de meerderheid van de Nederlanders meer duidelijkheid hebben over hun pensioen straks. Het beweegt niet mee met de ontwikkelingen op de financiele markten."

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn overwegend positief over de aanpak van Kamp. Ze denken dat het pensioenstelsel nu 'generatieproof' wordt gemaakt.

Toetsingkader

Als het gaat om het nieuwe Financieel Toetsingskader vindt de FNV dat Minister Kamp onduidelijk is over de nieuwe spelregels voor toezicht op de pensioenfondsen. De vakcentrale vindt dat de minister ‘het invaren’ van opgebouwde pensioenrechten veel beter had kunnen regelen in de Pensioenwet.

FNV vicevoorzitter en eerste pensioenonderhandelaar Peter Gortzak: ‘’Ik ben verheugd dat CPB-berekeningen laten zien dat het nieuwe pensioencontract - conform het pensioenakkoord - voor iedereen beter uitpakt dan het huidige pensioencontract: de lusten en de lasten zijn eerlijker en beter verdeeld over jong en oud. Dat geldt zowel voor de zekerheid als voor de hoogte van je pensioen. Dit is precies wat de FNV steeds heeft betoogd en beloofd: een generatieproof pensioenstelsel.’’