AMSTERDAM – Met het invullen van zo’n 700 velden is de Spaanse belastingaangifte de meest complexe. De Nederlandse aangifte blijft daar met 100 a 200 velden een stuk achter.

Dat valt op te tekenen uit een recent rapport (pdf) van de Belgische afdeling van adviesbureau Deloitte. De onderzoekers vergeleken daarin de Belgische belastingaangifte met 21 landen wereldwijd, waaronder Nederland.

De gemiddelde aangifte telt minder dan 200 velden om in te vullen. De twee uitersten zijn China en Spanje. China spant de kroon in eenvoud, met slechts 20 velden. Spanjaarden moeten zich daarentegen buigen over zo’n 700 velden. Luxemburg, Ierland en Portugal scoren ook hoog op complexiteit, met zo’n 500 velden. In België zijn dat er rond de 400.

De complexiteit van een aangifte wordt ingegeven door het aantal individuele aftrekposten dat in een land bestaat. Het invullen daarvan mag dan tijdrovend zijn, het levert in 70 procent van de ondervraagde landen wel een besparing op. China biedt geen enkele persoonlijke aftrekpost.

Lastig karwei

In de helft van de onderzochte landen wordt het invullen van de aangifte als een ‘lastig’ karwei beschouwd. Nederlanders noemen het als enige ‘heel lastig’.

Het invullen van alle fiscale gegevens neemt in 40 procent van de landen, waaronder Nederland en België, tussen de 2 en 5 uur in beslag. Russen doen het langst over het indienen van hun aangifte (meer dan 5 uur).

Uitstel

In de meeste landen moeten inwoners één aangifte indienen. In Canada, Japan, Zwitserland en de VS moeten belastingplichtigen zowel een nationale als regionale aangifte doen. Zwitserland spant de kroon: daar kan iemand tot wel vijf aangiften per jaar moeten indienen.

Ten slotte is het in Nederland vergeleken met andere landen vrij eenvoudig om uitstel te krijgen zonder dat daar sancties aan verbonden zijn. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zijn minder coulant. In Luxemburg wordt nooit uitstel verleend, maar bestraffing kent het land evenmin.