AMSTERDAM - De hypotheekrenteaftrek moet voor alle woningbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. Dat staat in een hervormingsplan. De belangengroepen pleiten voor een invoering per 2015.

De hogere hypotheeklasten moeten gecompenseerd worden met een geleidelijke verlaging van de inkomstenbelasting per belastingschijf.

De huren moeten per jaar met 2 procent stijgen, bovenop de inflatie. Ook huurders moet via de belastingen gecompenseerd worden.

Dat staat in een hervormingsplan (pdf) dat de Vereniging Eigen Huis (VEH), de huurdersvereniging Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes woensdag hebben gepresenteerd. De organisaties bepleiten ook de invoering van een woontoeslag voor de lagere en bescheiden middeninkomens, in zowel de huur- als de koopsector.

Akkoord

Het is voor het eerst dat de belangenorganisaties een akkoord sluiten. Daar ging anderhalf jaar onderhandelen aan vooraf. Met het akkoord willen de clubs de doorstroming op de woningmarkt weer op gang helpen.

Volgens hen biedt het plan vooral grotere kansen voor nieuwkomers op de woningmarkt en middeninkomens. Het gaat volgens hen uit van een gelijke behandeling van alle inkomensgroepen, waardoor ''de diepe kloof tussen huurders en kopers verdwijnt''.

De organisaties komen met hun plan kort nadat een meerderheid in de Tweede Kamer een akkoord bereikte over een hervorming van de hypotheekrenteaftrek. VVD, CD, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen dat de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken verdwijnt. Voor annuïteitenhypotheken, waarbij wel wordt afgelost, moet de aftrek blijven bestaan.

De belangenorganisaties denken dat dit plan zorgt voor een tweedeling op de woningmarkt. Starters en doorstromers zouden daarvan de dupe worden.

Kracht

De kracht van het eigen plan is volgens de partijen het brede draagvlak. "Alleen in samenhang en met steun van alle woningmarktpartijen kunnen echte veranderingen op de woningmarkt gerealiseerd." De belangengroepen lieten hun plannen ook doorrekenen (pdf) door het onderzoeksinstituut van de universiteit Delft.