DEN HAAG - Het beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar voor het vierde jaar op rij gedaald.

Dat meldde vrijdag het Centraal bureau voor de Statistiek. De daling kwam in 2011, evenals in 2010, uit op 0,4 procent, gecorrigeerd voor inflatie.

De stijging van de looninkomsten van 1,8 procent bleef vorig jaar achter bij de inflatie van 2,3 procent. Ook de stijging van de zorg- en pensioenpremies verlaagden het beschikbaar inkomen. Mede door de inkomensdaling namen de consumptieve bestedingen van huishoudens af met 1,1 procent.

Financieel vermogen

Het financieel vermogen van de huishoudens steeg vorig jaar wel. In 2011 nam dat met 52 miljard toe en kwam daarmee voor het eerst boven 1 biljoen euro uit. In dit cijfer zitten ook de vermogens die worden beheerd door pensioenfondsen en levensverzekeraars.

Huishoudens hadden vorig jaar voor 27 miljard minder aan aandelen als gevolg van verkopen en van koersverliezen, maar de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en levensverzekeraars steeg met 77 miljard.

De hypotheekschulden namen met 13 miljard toe tot 665 miljard euro. Deze toename is de kleinste sinds 1995 en is toe te schrijven aan de stagnerende huizenmarkt.

Alle berichten over de schuldencrisis in ons nieuwsdossier