DEN HAAG - De fiscus houdt dit jaar bij de belastingaangiftes extra in de gaten of de loongegevens goed ingevuld zijn.

Uit steekproeven is gebleken dat belastingplichtigen met die gegevens nogal eens in de fout gaan, meestal door slordigheid of onwetendheid.

Elk jaar geeft de fiscus een bepaald onderdeel van de belastingaangifte extra aandacht. Belastingplichtigen kunnen hun aangifte tot 1 april indienen.

Vanaf donderdag kan dat weer met een vooraf ingevulde aangifte, waar persoonlijke gegevens, loon en WOZ-waarde van de woning al zijn ingevuld. Dit jaar is ook een deel van de lijfrentepremies vooraf ingevuld.

Daarnaast is een eerste stap gezet met het invullen van de hypotheekgegevens en de dividendbelasting. Deze gegevens zijn vanaf 12 maart bij een deel van de belastingplichtigen ingevuld. Vorig jaar maakten bijna 4 miljoen mensen gebruik van de vooraf ingevulde aangifte.

Campagne

De voorlichtingscampagne die jongeren met een bijbaantje of vakantiewerk aanspoort om aangifte te doen, is eveneens gestart. ''Jongeren kunnen met een half uurtje werk soms wel een paar honderd euro van de Belastingdienst terugkrijgen'', aldus staatssecretaris Frans Weekers (Financiën).

De BelastingTelefoon is deze maand extra vaak bereikbaar voor vragen over de aangifte, zoals op vrijdagavond en zaterdag. Vorig jaar belden in de aangifteperiode ruim 1 miljoen mensen.