HOUTEN - Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen worden flink hogere OZB-tarieven gerekend. Vorig jaar ging de heffing gemiddeld 5,2 procent omhoog en ook dit jaar zijn huizenbezitters duurder uit.

De aanslagen van deze onroerendezaakbelasting (OZB) vallen in de meeste gemeenten van Nederland in de tweede helft van februari bij huizenbezitters op de deurmat.

De precieze gegevens over de stijging van de gemeentebelastingen zijn pas over enkele weken bekend. Wel staat volgens het CBS al vast dat lokale overheden dit jaar 390 miljoen euro meer zullen innen dan in 2011.

Lastenverzwaring

Er bestaat groeiende kritiek onder burgers en maatschappelijke organisaties op deze gemeentebelasting, omdat de dalende huizenprijs onvoldoende zou worden meegewogen in schattingen van de WOZ-waarde, waar de aanslag een percentage van is. Omdat de OZB-tarieven ondertussen onevenredig hard stijgen, betalen huizenbezitters meer geld over een afnemend vermogen.

Lager

De WOZ-waarden die nu worden toegekend, liggen volgens minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) gemiddeld 2 procent lager dan die vorig jaar aan belastingplichtigen werd opgelegd. Ze baseert zich op cijfers van de Waarderingskamer, de toezichthouder op de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken.

De daling komt overeen met de daling van woningprijzen op de markt in de loop van 2010. De WOZ-waarde van 2012 is gepeild op 1 januari 2011. De vertaling van de dalende huizenprijzen in de WOZ-waarde loopt dan ook één jaar achter, legt Spies vrijdag uit in een brief aan de Kamer.

De dalende woningmarkt van 2011 zal begin 2013 zichtbaar worden in een verdere daling van de WOZ-waarde van woningen, belooft ze. Er zijn volgens de bewindsvrouw vrijwel geen gemeenten waar de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen stijgt.

Gegevens zijn afkomstig van de site WOZ-waarde.info - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Rotterdam vs Amsterdam

De regionale verschillen zijn niettemin erg groot. Zo blijkt een Rotterdammer twee keer zo veel belasting te betalen over een gelijke woningwaarde als een Amsterdammer. En in Arnhem en Nijmegen moeten huizenbezitters bijna het drievoudige afstaan ten opzichte van inwoners uit Geldermalsen of Den Haag.

GroenLinks en PVV

Zulke verschillen kunnen voor een deel worden verklaard door de politieke samenstelling van de gemeenteraden, blijkt uit een vergelijking van de 415 Nederlandse gemeenten door adviessite WOZ-waarde.info.

Gemeenten die geleid worden door linkse partijen als GroenLinks, de SP en de PvdA rekenen over het algemeen hogere OZB-tarieven - net als de twee rechtse nieuwkomers PVV en TON, respectievelijk de grootste in Almere en Den Helder.

Dure VVD-gemeenten

Gemeenten waar GroenLinks de grootste is, rekenden afgelopen jaar gemiddeld 12,17 euro per 10.000 euro WOZ-waarde. Bovendien steeg de OZB er met 7,7 procent het snelst. In VVD-gemeenten betaalden woningbezitters 9,29 euro per 10.000 euro woningwaarde. De stijging was er gemiddeld 4,5 procent.

"Maar de tariefsontwikkeling heeft vooral te maken met individuele gemeenteraden", zegt jurist Michiel van Geloven. "Zo gooiden rijke VVD-gemeenten als Soest en Baarn de OZB-tarieven vorig jaar in één klap met zo'n 16, 17 procent omhoog."

Makkelijke sluitpost

De grote landelijke verschillen en de grillige tariefsveranderingen laten volgens Van Geloven zien hoe makkelijk gemeenten de onroerendezaakbelasting als een sluitpost hanteren bij begrotingsperikelen.

Hij is betrokken bij de actiegroep MinderOZB.nl. Dit burgerinitiatief wist eerder met succes grootschalig bezwaar aan te tekenen tegen aanslagen in de gemeente Houten. Nu roept Van Geloven ook mensen in andere gemeenten op bij een te hoge OZB bezwaar te maken.

"Tegen de hoge tarieven maakt dit helaas weinig kans, maar verkeerde inschattingen van de woningwaarde leiden vaak tot correcties. Ook dat kan honderden euro's schelen. Hopelijk leren gemeenten er scherper door te zeilen - en kritischer te worden over megalomane bouwprojecten en andere slordige miljoenenuitgaven."