AMSTERDAM - Letselschadeadvocaten vinden de bedragen die in Nederland aan smartengeld betaald worden te laag. Ze willen in samenspraak met de verzekeraars tot een nieuwe tarieflijst komen, die meer maatwerk levert en past bij de moderne tijd.

Mensen die door een ongeluk ernstig blijvend letsel oplopen, krijgen maximaal een bedrag van 130.000 euro toegewezen. De aansprakelijke verzekeraar keert dit soort bedragen uit als iemand buiten zijn schuld een dwarslaesie oploopt of anderszins levenslang invalide wordt.

Bij ernstige ongelukken waarvan de gevolgen minder verstrekkend zijn, zal het smartengeld niet meer dan 10.000 tot 20.000 euro bedragen.

Medische missers

Letselschadeadvocaat Rob Vermeeren klaagde woensdag tegenover NU.nl al over de lage uitkeringen bij medische missers in Nederland, en over de vaak lange en kostbare procedures.

"Iemand bij wie hier het verkeerde been afgezet wordt, krijgt een bedrag van 30.000 euro aan smartengeld, bij een dwarslaesie een bedrag van 150.000 euro als er een schuldige is. Dat geld staat natuurlijk niet in relatie tot het leed, maar heel veel risico lopen door kosten te maken om je recht te halen, ligt dan ook moeilijk."

Eerdere uitspraken

Rechters hanteren een smartengeldbundel om de hoogte van het smartengeld vast te stellen. Deze bundel bestaat uit eerdere uitspraken op dit gebied. Deze bedragen vormen ook een richtsnoer voor schikkingen tussen bedrijf of verzekeraar en gedupeerden.

Volgens de vereniging van slachtofferadvocaten (ASP) kijken rechters bij het vaststellen van smartengeld alleen maar terug naar eerdere uitspraken, waardoor de uitkeringen jaren achterlopen.

Voorzitter mr. M. Zwagerman: ''We hebben eind vorig jaar een belangrijke vergadering gehad over dit onderwerp, waarbij ook de verzekeraars betrokken waren. Die zijn helemaal niet tegen een verhoging van het smartengeld. Die willen vooral duidelijkheid, zodat ze weten waar ze aan toe zijn."

Stilstaand water

Mr. Zwagerman noemt de hoogte van het smartengeld stilstaand water. "Iedereen is ervan overtuigd dat er wat moet veranderen, ook al omdat het huidige niveau geen recht doet aan de grote symbolische waarde, die smartengeld voor slachtoffers heeft. Ook is er geen sprake is van indexatie."

In Europa is Duitsland koploper als het gaat om het uitkeren van smartengeld, waar bij ernstig letsel bedragen tot 500.000 euro mogelijk zijn. Ook in landen als Italië, Frankrijk, Engeland en Schotland ligt het smartengeld (ver) boven de Nederlandse norm.