DEN HAAG - Jongeren tussen de 20 en 25 jaar kunnen steeds minder vaak rondkomen van een eigen verdiende inkomen.

In de afgelopen 10 jaar is het percentage jongeren in deze leeftijdscategorie dat financieel onafhankelijk is, gestaag afgenomen van 45,5 procent in 2001 tot 32,9 procent 10 jaar later.

Dit blijkt uit een analyse door het ANP en Sargasso.nl van donderdag verschenen cijfers over economische zelfstandigheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

''De afname heeft te maken met het groeiend aantal mensen in deze leeftijdscategorie dat gaat studeren. Het CBS laat inkomen uit studiefinanciering weg'', zegt Gabriëlla Brettonville van het Nibud. ''Het betekent dus niet dat deze jongeren niet kunnen rondkomen, maar dat zij inkomsten uit andere bronnen dan werk hebben."

Bij het vaststellen van de financiële onafhankelijkheid kijkt het CBS naar inkomen uit arbeid en eigen onderneming. Inkomen uit vermogen en sociale voorzieningen zoals bijstand of huurtoeslag wordt hier niet in meegenomen.

Vrouwen

Bij vrouwen druist de lijn van de 20- tot 25-jarigen in tegen het verloop van de rest van de leeftijdscategorieën. Veel meer vrouwen tussen de 25 en 65 zijn de afgelopen 10 jaar financieel onafhankelijk geworden.

Mannen zijn nog altijd vaker financieel onafhankelijk dan vrouwen. Het gemiddelde percentage mannen boven de 25 dat financieel onafhankelijk is, is echter in 10 jaar gedaald van 85 naar 81,9 procent.