AMSTERDAM - Hoewel de dekkingsgraden door de lage rentestand dalen, is het totale vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen tijdens het afgelopen jaar naar een record van 875 miljard euro gegroeid.

Dat blijkt uit berekeningen die televisiezender RTL Z maakte op basis van gepubliceerde "en nog niet gepubliceerde" data. Begin 2011 stond de teller nog op 801 miljard euro, waarna er dankzij winsten op obligatieportefeuilles 9 procent aan vermogen werd gewonnen.

Het zorgpensioenfonds PFZW zag zijn vermogen het sterkst toenemen, van 99,5 miljard euro naar 110,7 milard euro (een rendement van 11,3 procent).

Het ambtenarenfonds ABP kreeg er 3,8 procent bij en heeft nu 246 miljard euro in kas. Het ABP kondigde deze week net als veel andere fondsen kortingen en stijgende pensioenpremies aan, doordat de dekkingsgraad onder invloed van de lage rente daalt.

Aanvullende maatregelen

De dekkingsgraad van ABP is over heel 2011 met 11 procentpunt gedaald en bedraagt nu 94 procent. Drie van de vijf grootste pensioenfondsen moeten aanvullende maatregelen nemen om hun dekkingstekorten weg te werken als financieel herstel uitblijft.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zal de komende maanden bij een gelijkblijvende rentestand verder dalen tot 93 procent, zo meldde pensioenadviseur Mercer woensdag.