AMSTERDAM - Het voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) om hypothecaire leningen te beperken tot maximaal 90 procent van de waarde van de woning, is funest voor jonge starters op de woningmarkt.

Dat stelt (pdf) het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat garant staat voor woningaankopen via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Volgens het DNB-voorstel zouden deze huishoudens, inclusief kosten koper, in totaal 18 procent van de waarde van de woning aan eigen geld moeten inbrengen. Bij een gemiddelde starterswoning van 175.000 euro is dat 31.500 euro. Omdat het hier vooral gaat om bescheiden inkomens zal deze groep afzien van een eigen woning, vreest het Waarborgfonds.

Spaargeld

''Of de aankoop zal in afwachting van een hoger inkomen of de opbouw van spaargeld jaren worden uitgesteld.''

De afgelopen 2 jaar had ongeveer 70 procent van de huishoudens die hun woning financierde met een hypotheekgarantie, een lening van meer dan 90 procent van de waarde van de woning. Dat waren vooral starters jonger dan 30 jaar.

Het Waarborgfonds erkent dat het DNB-voorstel beoogt de risico's van woningaankopen met geleend geld te beperken.

Spanningsveld

''Er is sprake van een groot spanningsveld tussen enerzijds de toegankelijkheid van het eigenwoningbezit voor starters en anderzijds de hieraan verbonden financiële risico's", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.

''Dit bevestigt voor mij het belang van de Nationale Hypotheek Garantie die de risico's van de financiering van een eigen woning beheersbaar maakt."