DEN HAAG - Geëmigreerde (jonge) senioren hebben meer vermogen dan hun leeftijdgenoten die in Nederland blijven wonen.

Bij getrouwde jonge senioren is het verschil het grootst, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tussen 2000 en 2010 vertrokken ruim 56.000 vijftigers en zestigers naar het buitenland. Het CBS telde in die periode 31.000 terugkerende senioren.

De vertrokken senioren boven 50 jaar hebben beduidend meer vermogen. Ze bezitten meer aandelen en ook is de waarde van hun onroerend goed exclusief de eigen woning bijna dubbel zo hoog. Waarschijnlijk komt dat, omdat ze in het buitenland een woning of woningen hebben.

Verschillen

De burgerlijke staat laat opvallende verschillen zien. Zo hebben bijvoorbeeld getrouwde 50-69-jarige mannen die emigreren, meer vermogen dan getrouwde mannen van gelijke leeftijd die hier blijven wonen.

Bij ongetrouwde en gescheiden mannen en weduwnaars is het juist andersom. In die groep zijn de emigranten juist minder vermogend.

Geëmigreerde weduwen en gescheiden vrouwen van 50-69 jaar staan er financieel juist beter voor dan de weduwen en gescheiden vrouwen die in Nederland blijven.