ROTTERDAM - Veel werknemers hebben onrealistisch hoge verwachtingen over hun pensioen. 

Dit zei directeur Harman Korte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag op het Pensioen Forum in Rotterdam.

Volgens Korte verwacht 59 procent van de werknemers dat hun AOW gecombineerd met hun aanvullend pensioen 70 procent van het laatstverdiende loon bedraagt.

''Dit percentage zal in werkelijkheid veel lager uitvallen. Alleen lage inkomens met een volledige AOW en indexatie van hun pensioenaanspraken zullen hiervoor in aanmerking komen'', aldus de AFM-directeur.

'Pensioenonbewuste' werknemers

Volgens Korte heeft dit verschil tussen verwacht en werkelijk pensioen te maken met het hoge percentage 'pensioenonbewuste' werknemers van 66 procent. Dit zijn mensen die geen idee hebben op hoeveel pensioen ze werkelijk recht hebben.

''En hoewel werknemers over het algemeen dus een vrij hoog pensioen verwachten, denkt driekwart van hen minder pensioen te ontvangen dan ze aan premie hebben betaald. In werkelijkheid is de afgedragen pensioenpremie ongeveer 20 procent van de totale pensioenaanspraken'', aldus de AFM-directeur.

Bijsluiter

Korte benadrukte hiernaast het belang van een financiële bijsluiter bij elke pensioenregeling.

''Een bijsluiter is heel belangrijk, omdat de kwaliteit van pensioenregelingen ver uiteenloopt. Er is een maximale pensioenopbouw van 2,25 procent per jaar, wat inhoudt dat je na veertig jaar werken een pensioen van 90 procent van het middelloon hebt opgebouwd. Maar sommige regelingen houden bijvoorbeeld 1,75 procent aan. Mensen beseffen vaak niet wat voor verschil dat maakt.''

CPB

Om de lage participatie op de arbeidsmarkt van 60- tot en met 64-jarigen te verbeteren, moeten bedrijven actief beleid gaan voeren dat speciaal is toegesneden op deze leeftijdsgroep. Ze moeten oudere werknemers onder andere vaker tijdelijke contracten aanbieden na hun pensionering of ontslag.

Dit heeft onderdirecteur van het Centraal Planbureau (CPB) Casper van Ewijk gezegd op het Pensioen Forum. 60-plussers hebben van alle bevolkingsgroepen de laagste arbeidsparticipatie.

Na hun pensionering zou het dienstverband van oudere werknemers op tijdelijke of projectbasis kunnen worden voortgezet. ''Je ziet tegenwoordig heel veel mensen die op latere leeftijd als zzp'er actief worden. Mensen beginnen hun carrière vaak met tijdelijke contracten, hebben zekerheid en een vast contract in het midden en dus ook weer flexibiliteit op het eind.''

Demoties

Een andere optie om oudere werknemers langer te laten doorwerken, is volgens Van Ewijk het invoeren van demoties. ''Dan gaan de ouderen wat minder werken en dragen ze bijvoorbeeld hun managementtaken over. Hierdoor houden ze het dan weer langer vol.''

Ook vindt de CPB'er dat de kantonrechtersformule bij ontslagprocedures voor 60-plussers moet worden afgeschaft. ''Oudere werknemers genieten te veel bescherming. De schade die je lijdt als je op je 63e wordt ontslagen, is kleiner dan als je op je 50e je baan verliest.''