DEN HAAG - De beelden die mensen hebben over hun pensioenfonds stroken niet met de werkelijkheid en berusten vooral op vooroordelen.

Dat vindt althans de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.

Volgens de vereniging klopt het beeld niet dat pensioenfondsen nu veel minder geld hebben dan voor de crisis van 2008. ''Ondanks de fors gedaalde beurskoersen in de afgelopen weken is dat vermogen nu groter dan in 2007'', aldus de koepelorganisatie.

De vereniging benadrukt dat iedere pensioendeelnemer veel meer aan pensioen krijgt uitgekeerd dan er aan premies zijn betaald, tot vier keer zoveel. ''Driekwart denkt dat ze meer aan pensioenpremies betalen dan ze ooit aan pensioen zullen terugkrijgen."

"En twee derde denkt dat wel 30 procent van de betaalde pensioenpremies opgaat aan salarissen, bonussen en andere kosten''. Deze 'vooroordelen' kloppen volgens de bedrijfstakpensioenfondsen dus niet.