DEN HAAG - Bij mensen die een uitkering hadden, is vorig jaar voor 119 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Daarvan gaat het bij 53 miljoen euro om fraude met een bijstandsuitkering.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Paul de Krom aan de Tweede Kamer.

De omvang van de vastgestelde fraude ligt 1 miljoen euro hoger dan in 2009. Bijna 82.000 mensen gaven onjuiste informatie op aan hun uitkeringsinstantie.

''Er wordt nog steeds onacceptabel veel gefraudeerd met uitkeringen. Dat is geld dat de belastingbetaler moet opbrengen'', zegt De Krom.

Zwaardere sancties

Hij wil zwaardere sancties op fraude invoeren en gemeenten en uitkeringsinstanties meer ruimte geven om fraude op te sporen en aan te pakken.

Zo ligt er in de Tweede Kamer inmiddels een wetsvoorstel dat meer mogelijkheden geeft om de woonsituatie van de uitkeringsgerechtigde te controleren.

Buitenlands bezit

Uitkeringsinstantie UWV komt steeds meer buitenlands bezit op het spoor, van mensen die in Nederland claimen geen geld te hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Vorig jaar werd er voor 12 miljoen euro aan geheimgehouden bezit ontdekt, zoals onroerend goed. De meeste onregelmatigheden komen uit Turkije, Marokko en Suriname.

Uit de cijfers blijkt verder dat bedrijven steeds vaker onder het minimumloon betalen en een loopje nemen met de arbeidsregels voor vreemdelingen.