AMSTERDAM - Huishoudens met een inkomen van 75.500 euro per jaar of meer ontvangen op jaarbasis twee keer zo veel aan voorzieningen als mensen met een middeninkomen. 

Jaarlijks komt dat neer op gemiddeld 11.500 euro, schrijft de Volkskrant. De rijkere Nederlanders profiteren met name van hypotheekrenteafrek en toeslagen voor kinderopvang.

De krant baseert zich op het rapport Profijt van de Overheid 2007 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat maandag verschijnt.

Het planbureau signaleert dat middeninkomens (met een inkomen van ongeveer 33.000 euro) al jaren achterblijven als groep.

Ontvangen modale huishoudens 6600 euro aan voordelen, de lagere inkomensgroepen komen op jaarbasis 1100 euro meer toe, bijvoorbeeld in de vorm van huurtoeslagen, thuiszorg en kwijtschelding van lokale heffingen.