DEN HAAG - Geld lenen blijft voor mkb-ondernemers een groot probleem.

''Het is nog moeilijker dan een jaar geleden.

Zo ervaren mkb'ers het, zegt Hans Biesheuvel, die begin deze maand aantrad als voorzitter van MKB-Nederland, de koepel van middelgrote en kleine ondernemingen.

Risico´s

Biesheuvel begrijpt wel dat banken sinds de economische crisis goed naar de risico's kijken wanneer ondernemers met plannen komen waarvoor zij financiering willen hebben, want ook de banken hebben het moeilijk.

''Maar het lijkt erop dat zij alleen nog maar naar de risico's kijken'', constateert hij. ''Voorheen hadden de traditionele banken vertrouwen in de ondernemer en dachten met hem mee. Het lijkt dat dit nu helemaal weg is.''

Innovatiefonds

De MKB-voorzitter is dan ook erg blij met het innovatiefonds van 500 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf dat minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vrijdag aankondigde.

''Een megasucces voor het mkb'', aldus Biesheuvel die de instelling van het fonds ''de grootste verdienste van dit kabinet'' noemt.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen uit dit fonds geld lenen voor vernieuwende projecten. Het potje is bestemd voor ondernemingen in de tien sectoren waarin Nederland tot de top van de wereld wil behoren.

Het kabinet had die al eerder aangewezen: agrofood, chemie, creatieve industrie, energie, hightech, life sciences, logistiek, tuinbouw, water en hoofdkantoren.

Bouw

De nieuwe MKB-voorzitter gaat ''er bovenop zitten'' om ervoor te zorgen dat het geld ook echt terecht komt bij mkb'ers. Het geld moet ook snel beschikbaar komen.

De bouw behoort niet tot een van die uitverkoren sectoren, maar heeft het wel ''dramatisch moeilijk'', aldus Biesheuvel. En gaat het niet goed met de bouw, dan heeft dat volgens hem zijn weerslag op de hele economie.

Nederland kan het zich niet veroorloven de slechte situatie in de bouw te laten voortbestaan. MKB-Nederland wil dat het kabinet voor Prinsjesdag met een plan komt om de sector uit het slop te trekken.

Overdrachtsbelasting

Wat het kabinet volgens Biesheuvel in elk geval moet doen, is de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. "Dat is een eis aan het kabinet.''

Starters hebben het moeilijk op de koopwoningmarkt, maar zijn wel belangrijk voor de broodnodige doorstroming die de stagnerende markt weer op gang kan helpen. ''Een starter zorgt voor vier verhuisbewegingen.''

Isoleren

''Ook bij verduurzaming valt in de bouw nog veel te winnen'', meent Biesheuvel, die ook hier een rol weggelegd ziet voor het kabinet. Het gaat dan bijvoorbeeld om het isoleren van huizen of het plaatsen van HR-ketels.

Het kabinet kan dit stimuleren door de voorwaarden te versoepelen om dit gefinancierd te krijgen. ''Bijvoorbeeld door dit structureel onder het lage btw-tarief te brengen.''

Dat is niet alleen goed voor de bouw, maar ook voor de burger die zo zijn energiekosten kan terugdringen. Een plan hiervoor heeft MKB-Nederland al geruime tijd geleden bij het kabinet op tafel gelegd.