UTRECHT - Voor mensen met een klein inkomen is het volgens FNV Bondgenoten vanaf 2020 onmogelijk nog langer op hun 65e te stoppen met werken.

Doorrekenen van het nieuwe AOW- en pensioenakkoord heeft dat uitgewezen, aldus de bond die fel tegen het akkoord is.

Volgens het akkoord gaat de pensioen- en AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66. De leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 waarschijnlijk door naar 67.

Gekort

Mensen kunnen nog wel op hun 65e stoppen met werken, maar worden dan wel 6,5 procent gekort op hun AOW per jaar dat zij eerder stoppen dan de dan de geldende pensioenleeftijd.

Wel gaat vanaf 2013 de AOW-uitkering bovenop de inflatie met 0,6 procent per jaar omhoog om het mensen financieel mogelijk te maken er toch voor te kiezen op hun 65e op te houden met werken.

Doorrekenen

FNV Bondgenoten heeft het akkoord in samenwerking met belastingdeskundigen en fiscalisten laten doorrekenen op de effecten op de AOW-uitkering. Die kan wel tot ruim 25 procent lager uitvallen.

Dat komt niet alleen door de korting op de AOW-uitkering van 6,5 procent, maar ook doordat de belastingdienst mensen die eerder stoppen nog als werkenden behandelt, aldus econoom Aldert Boonen van FNV Bondgenoten.

Paren die in 2020 op hun 65e willen stoppen met werken, gaan er volgens de berekeningen netto 15 tot 19 procent op achteruit in AOW. Voor alleenstaanden is dat 22 tot 26 procent.

Moeilijk stoppen

Voor mensen met een klein inkomen betekent dit dat zij straks moeilijk nog kunnen stoppen op hun 65e. ''Voor hen is de AOW-uitkering de grootste basis om met pensioen te kunnen gaan. Zij vallen in een diep financieel gat'', aldus voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten.

De bond wijst er verder op dat mensen die nu 57 zijn en stoppen met werken op hun 65e (in 2019) er 35 euro AOW per maand op vooruitgaan.

Onrust

FNV Bouw wil van minister Henk Kamp van Sociale Zaken exact weten waar AOW'ers straks op kunnen rekenen. Nu ontstaat onrust over tal van berekeningen die de ronde doen, aldus de bouwbond.

De bond is ook zelf aan het rekenen geslagen om duidelijk in beeld te brengen wat het akkoord voor bouwvakkers betekent. Voorzitter John Kerstens wil op zo kort mogelijke termijn van de bewindsman weten of bouwvakkers die er straks voor kiezen op hun 65e te stoppen met werken, nog fatsoenlijk kunnen rondkomen.

Dat is voor de bond cruciaal voor een positief oordeel over het pensioenakkoord, aldus FNV Bouw.