AMSTERDAM - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov’s) voldoen lang niet altijd aan de eisen die ondernemers eraan stellen. Verzekeraars moeten dan ook meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van hun producten.

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een donderdag gepubliceerd rapport over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

De financiële waakhond verwacht dat verzekeraars stappen zullen zetten naar aanleiding van de bevindingen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn financiële producten die ervoor zorgen dat de verzekerde een inkomen heeft als deze door ziekte of een ongeval niet of niet volledig kan werken. De AFM heeft zich in het onderzoek gericht op de aov voor zelfstandige ondernemers.

Forse premies

Ondernemers tellen voor dergelijke verzekeringen forse premies neer, waarbij het van essentieel belang is dat de verzekering ook voldoet aan de verwachtingen. “Verzekeraars laten zich te weinig leiden door de daadwerkelijke behoeften van de doelgroep en te veel door het beschikbare budget van de klant, of het gebrek daaraan”, aldus de AFM.

De kritiek van de AFM betreft vooral ‘uitgeklede’ producten, die hierdoor geen tot zeer weinig toegevoegde waarde hebben. Zo sluit een aantal aov’s bijvoorbeeld grote aantallen medische aandoeningen standaard uit of is de duur van de uitkering heel beperkt.

Daarnaast zouden de verzekeringen onnodig complex in elkaar zitten en daardoor onbegrijpelijk zijn voor de klant.

Provisie

Ook de manier waarop adviseurs beloond worden is niet in het belang van de klant. Zo betalen verzekeraars ongeacht de hoogte van de premie ongeveer 18 procent daarvan uit als provisie. Hierdoor zijn adviseurs eerder geneigd duurdere varianten aan te bevelen.

Een aantal verzekeraars heeft naar aanleiding van de resultaten toegezegd concrete verbeteringen door te voeren.