AMSTERDAM - Een kleine driehonderdduizend mensen raken hun vergoeding voor bijzondere zorgkosten kwijt. Ze kunnen het nog wel proberen bij de gemeente.

Dat staat in de visie op de AWBZ van staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (CDA), schrijft de Volkskrant. De bewindsvrouw wil fors snijden in de AWBZ, die de onverzekerde zorg dekt.

De gemeenten krijgen extra geld om bij te springen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Hulpbehoevenden die hun zorgbudget kwijtraken worden wat de staatssecretaris betreft voor een belangrijker deel aangewezen op mantelzorgers, zoals familie en vrienden.

Bezuinigen

Veldhuijzen van Zanten wil twee miljard bezuinigen op de AWBZ. Voortaan wordt alleen nog het verblijf in een gehandicapteninstelling, verzorgings- of verpleeghuis gedekt. Alle zorg buiten de instellingen om moet door de gemeenten worden geregeld.

In de plannen van de staatssecretaris, die woensdagmiddag in de ministerraad worden besproken, wordt ook het persoonsgebonden budget (pgb) flink ingeperkt. Zoals eerder al uitlekte krijgen in 2014 nog maar dertienduizend mensen een pgb, in plaats van 130 duizend nu.

Personeelsleden

Ook wil de staatssecretaris in 2013 zo'n 850 miljoen euro uittrekken voor twaalfduizend extra personeelsleden in zorginstellingen. De PVV had extra zorgpersoneel geëist in ruil voor gedoogsteun aan het kabinet.