DEN HAAG - De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vraagt de ministers van Financiën en VWS en het College van zorgverzekeringen (CVZ) om ongeveer 13.500 Nederlanders in het buitenland hun bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) terug te geven.

Het gaat om mensen die van een uitkering leven en ten onrechte in de jaren 2006-2009 deze bijdrage hebben betaald. De meesten zijn zogeheten pensionado's.

Brenninkmeijer heeft dat woensdag laten weten. Het gaat in totaal om 6.075.000 euro, gemiddeld 450 euro per persoon.

De Belastingdienst heeft de bijdragen Zvw ten onrechte ontvangen en zegt geen kans te zien het geld zelf terug te geven. De Nationale ombudsman vindt de ''passieve opstelling van de overheid niet behoorlijk".

Bijdrage

De 13.500 personen zijn ten onrechte als Zvw-binnenland aangemerkt. Daardoor droeg de inhoudende instantie, zoals SVB, pensioenfonds of UWV, de bijdrage af aan de Belastingdienst. Het CVZ had het geld moeten krijgen.

Omdat dat niet gebeurde, ontving die instantie te weinig en moesten velen bijbetalen. De meeste mensen weten niet dat ze de bijdrage kunnen terugvragen bij de Belastingdienst.

Verwerking

De problemen zijn ontstaan doordat het CVZ in 2006 grote problemen had met tijdige toezending en verwerking van de aanmeldingsformulieren.

''Ik vind het niet gepast dat het ministerie de pensionado's verwijt dat zij hun emigratie te laat aan het CVZ hebben doorgegeven."

De overheid heeft het probleem veroorzaakt en moet ervoor zorgen dat de Nederlanders in het buitenland hun geld terugkrijgen. Brenninkmeijer verwijt de overheid dat die het geld niet uit zichzelf terugstort.

Structureel

Volgens de ombudsman heeft het ministerie erkend dat het probleem structureel is. Financiën laat in een reactie echter weten dat het probleem niet meer speelt, ook niet voor het belastingjaar 2010.

''We hebben afspraken gemaakt met het CVZ en het probleem doet zich niet meer voor", aldus een woordvoerder.

Als mensen via het CVZ bezwaar hebben gemaakt, krijgen ze het geld ook terug. Daarnaast overleggen de twee instanties of ze het de desbetreffende mensen ''nog gemakkelijker" kunnen maken.

Onderzoeken

De woordvoerder benadrukt dat het te veel werk is om alle dossiers te doorzoeken en dat de mensen daarom zelf om teruggave moeten vragen.